Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • Openbaar onderzoek
      › Vergunningenbeleid
      › GECORO
      › Brochures
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     RUP Zonevreemde bedrijven (Update: 2016-12-15)
  Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 3, goedgekeurd op 28 augustus 2008.
  Dit plan omvat 7 deelplannen.
  Het Besluit van de deputatie, de bestemmingsplannen en inrichtingsvoorschriften kan u hier downloaden.

  ? Besluit van de deputatie van 28 augustus 2008 (besluit 806 kB)
  ? Deel-RUP 3.1: Allgro bvba (plan 5.469 kB + voorschriften 70 kB)
  ? Deel-RUP 3.2: Ondernemingen Lievens bvba (plan 5.178 kB + voorschriften 54 kB)
  ? Deel-RUP 3.3: Osselaer Trans bvba (plan 2.409 kB + voorschriften 49 kB)
  ? Deel-RUP 3.4: Tavernier openbare werken nv (plan 6.140 kB + voorschriften 219 kB)
  ? Deel-RUP 3.5: Verstuyft bvba (plan 10.986 kB + voorschriften 58 kB)
  ? Deel-RUP 3.6: Cominbel nv (plan 7.030 kB + voorschriften 59 kB)
  ? Deel-RUP 3.7: Vloeren Foselle nv (plan 1.291 kB + voorschriften 44 kB)

  Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 4, deelplannen RUP ALLGRO en RUP GARAGE BILLIET
  Het voorlopig vastgesteld sectoraal RUP zonevreemde bedrijven – fase IV, deelplannen RUP Allgro en RUP Garage Billiet bestaat uit het Besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. U kan de documenten hier downloaden in pdf-formaat.
  • Het Besluit van de gemeenteraad (pdf – 390 kB).
  • Het voorontwerp RUP Allgro (pdf deel 1 6.103 kB en pdf deel 2 4.439 kB).
  Dit document omvat een toelichtingsnota met bijlagen, de stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch plan, het plan register mogelijke planbaten/planschade/compensatie en het plan feitelijke en juridische toestand. Deze documenten vormen één niet-opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden.
  • Het voorontwerp RUP Garage Billiet (pdf – 7.224 kB).
  Dit document omvat een toelichtingsnota met bijlagen, de stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch plan, het plan register mogelijke planbaten/planschade/compensatie en het plan feitelijke en juridische toestand. Deze documenten vormen één niet-opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden.
  • De ontheffingsaanvraag (pdf – 9.511 kB) en de ontheffingsbeslissing (pdf - 472 kB) van het onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv. Op basis van de screeningsnota heeft de dienst Mer op 16 augustus 2016 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is (dossiernummer SCRP16030).
  • De ontheffingsaanvraag (pdf – 8.561 kB) en de ontheffingsbeslissing (pdf – 910 kB) van het onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet. Op basis van de screeningsnota heeft de dienst Mer op 6 september 2016 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is (dossiernummer SCRP16026).
  •  
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF