Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Economie:
 • Houtem Onderneemt
 • Dienst lokale economie...
 • Cadeau-/Livinuscheque
 • Ondernemen
 • Acties ondernemers
 • Werken in SLH
 • Markten & evenementen
 • Handel & bedrijven
 •     › Inleiding
      › Starten als zelfstandige
        • Advies en begeleiding
        • Belangenverenigingen
        • Ondernemingsloket
        • Subsidies
      › Bedrijventerreinen
        • Beschikbare locaties
        • Overzicht
      › Horeca
        • FAVV
        • Kansspelinrichting
        • Rookwetgeving
        • Tapvergunning
        • Terrasreglement
      › E-loket
        • Loket begrafenisonderneme...
        • Vind een ondernemer
      › Vergunningen
        • Inname openbaar domein
        • Milieuvergunning
        • Nachtwinkels
        • Socio-econ. vergunning
        • Stedenbouwkundige
        • Tapvergunning
        • Terrasvergunning
      › Veiligheid
        • Inbraakpreventie
        • Veiligheid en gezondheid
      › Afval
        • Algemeen
        • Containerpark
      › Belasting en retributies
        • Adverteren in gemeentelij...
        • Algemene gemeentelijke he...
        • Frituren
        • Inname openbaar domein
        • Nachtwinkels
        • Openbare weg voor commerc...
        • Opslagplaatsen voor afval...
        • Reclamedrukwerk
        • Tafels, stoelen en terras...
        • Wegwijzers
      › Hinder bij werken
        • Bereikbaarheid zaak
        • Inkomenscompensatievergoe...
        • Nuts- en wegeniswerken in...
      › Toelagen handelaren
        • Energiebesparing
        • Inkomenscompensatievergoe...
      › Opdrachten gemeente
      › Afwijking openingsuren
 • Adviesraad
 • Fairtrade
 • Lokale economie
 • Marktplein
 • Verslagen adviesraad e...
 •     Afwijking openingsuren (Update: 2017-01-03)
  Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan.
  In bijzondere en tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en -markten, kan het college afwijkingen van 15 dagen per jaar voor éénzelfde gemeente of voor éénzelfde wijk toestaan.
  Het college kan in geen enkel geval individuele afwijkingen toestaan.

  Het college heeft op de zitting van 22 december 2016 machtiging verleend voor de wijziging van de openingsuren op zondag 5, 12, 19 en 26 februari 2017 aan de handelszaken in de E. Tinelstraat.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF