Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbaar onderzoek fase 4 Werken Marktplein Houtem Onderneemt Sociale media Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Werken kruispunt De Vos Zottegem
Op maandag 27 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met twee werven. Enerzijds vernieuwt de aannemer de Provincieweg (N46) in Hillegem tussen de kerk van Hillegem en Daalkouterlaan. Anderzijds wordt vanaf 1 maart het wegdek op het kruispunt van de Europaweg (N42) met de Steenweg op Aalst (N46) in Zottegem heraangelegd. De N46 moet voor de beide werven dicht. De werken duren ongeveer een maand. De vooropgestelde timing hangt af van het weer. Lees meer over deze werken op de website van AWV.

Deze werken hebben impact op de routes van De Lijn, ook in Sint-Lievens-Houtem. De lijnen 46 en 47 zijn hierbij betrokken:
Periode: Van maandag 27 februari 2017 tot einde werken
Niet-bediende haltes: Sint-Lievens-Houtem: Hoeksken, Dorp, Kerk, Polbroek - Oombergen: Cothem, Astridstraat, Dorp - Hillegem: Kerkhof, Dorp, Perrestraat, Dreefstraat, Poelstraat - Leeuwergem: Klabot, Oude Heirbaan - tijdelijke halte in de Polbroek.
Vervanghaltes: Leeuwergem: Spelaanstraat - Sint-Lievens-Houtem: Stelplaats.
Lees meer over de routes van De Lijn en hun omleiding via de website van De Lijn.
Tip! Maak gebruik van de routeplanner van De Lijn om steeds de meest actuele informatie te hebben over uw eigen route (ook mogelijk als app).
   
    Gemeenteraad 23 februari 2017
De gemeenteraadszitting vindt plaats op donderdag 23 februari om 20.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis. Lees de dagorde.
De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen voor alle geïnteresseerden.
De verslagen van de voorbije zittingen kunnen ook geraadpleegd worden.
   
    Houtem Onderneemt 2017
Ondernemers van Sint-Lievens-Houtem die willen deelnemen aan de opendeurdag, kunnen terecht bij de dienst lokale economie via T 053 60 72 61 of lokale.economie@sint-lievens-houtem.be.
   
    Stand van zaken collector Zonnegem
Planning:
Plaatsen van kolken en realisatie straatkolkaansluitingen. Plaatsen boordstenen. Plaatsen van fundering wegenis.
Onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden wordt op vrijdag 17 februari de onderlaag van het asfalt gegoten.
Vanaf maandag 13 maart: aanleggen cementbetonverharding (1 week werk).
Lees meer over deze werken.
   
    Vogelgriep - maatregelen
Stand van zaken 13 februari: Het FAVV deelt mee dat het risico van vogelgriep nog niet is afgenomen. De afgekondigde maatregelen blijven dus gelden. Lees het volledige persbericht hier.
Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten zijn verboden.
Deze maatregelen komen er door de ontdekking van vogelgriep op 1 februari in Lebbeke. Lees meer.
Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.
   
    Afwijking openingsuren
Het college heeft op de zitting van 22 december 2016 machtiging verleend voor de wijziging van de openingsuren op zondag 5, 12, 19 en 26 februari 2017 aan de handelszaken in de Edg. Tinelstraat. Lees meer.
   
    Open aanbesteding veegmachine met toebehoren
Het gemeentebestuur heeft een opdracht tot leveren van een veegmachine met toebehoren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Geïnteresseerde leveranciers kunnen hier het bestek afladen.
De offerten worden ten laatste op 14 maart 2017 om 10 uur aan het gemeentebestuur bezorgd. De offerten worden in openbare zitting geopend op 14 maart om 10 uur.
   
    Valentijnsbomen in Cotthem
Minister Joke Schauvliege, gouverneur Jan Briers, burgemeester Lieven Latoir, kinderen van de lagere scholen van Sint-Lievens-Houtem en het Agentschap voor Natuur en Bos vierden Valentijn door 4.000 bomen te planten in Cotthem.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF