Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2018-06-18)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor waterzuivering Inex - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL15167

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het uitbreiden van de onderneming Jan Van Tittelboom NV - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL16018

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP16030

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCPRL16026

  Bekendmaking openbaar onderzoek sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven fase IV deelplan RUP Tavernier en RUP 't Zavelhof

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.

  Openbaar onderzoeken
  Kloosterstraat 7 - verbouwen van een woning - tot en 26 juni 2018
  Nekkerstraat 3 - bouwen van een overdekte buitenpiste - tot 14 juli 2018
  Dries 22 - aanleggen van een voortuin - tot 14 juli 2018
  Sint-Antioniusstraat - verkavelen in 5 loten - tot  14 juli 2018
  Bruisbeke 97 - herbouwen van loods voor opslag en vernieuwen van dakbedekking op 2 andere loodsen - tot 21 juli 2018
  Ijshoutestraat/Bockstale - verkaveling in 5 loten voor halfopen bebouwing - tot 22 juli 2018

  Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen:
  Diepestraat 89 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - tot 18 juni 2018
  Dreefstraat 14 - verbouwen van een woning - tot 18 juni 2018
  Drieskenswegel 6 - aanleggen zwemvijver en tuinpaden - tot 24 juni 2018
  Hoge Hellesemweg 43a - bouwen van een carport - tot 24 juni 2018
  Hoge Hellesemweg 43a - aanleggen van een terras, parkeerruimtes en siervijver - tot 24 juni 2018
  Hoogbavegemstraat 13 - slopen van woning en bijgebouwen - tot 7 juli 2018
  Wettersesteenwegweg 185 - verbouwen van voorgevel - tot 15 juli 2018
  's Hondshuffel 9 - plaatsen isolatie en crepi aan voor- en zijgevel - tot 15 juli 2018
  Ijshoutestraat 56 - samenvoegen van 2 woningen naar 1 eengezinswoning - tot 15 juli 2018
  Oudeheerweg 23 - plaatsen van een omheining - tot 15 juli 2018

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF