Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2017-11-30)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor waterzuivering Inex - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL15167

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het uitbreiden van de onderneming Jan Van Tittelboom NV - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL16018

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP16030

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCPRL16026  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023
  Aanvragen

  Guy, Dirk en Cyrille Coppens - verkavelen voor een halfopen bebouwing - Uilebroek 9a / tot en met 22 november 2017
  Bart Vanhenden - wijziging verkaveling - Morelgem 21 / tot en met 23 november 2017
  Bram Frigne - bouwen van een garage/opslagplaats - Hoogbavegemstraat 50 / tot en met 23 november 2017
  Diego De Wilde - wijzigen verkaveling - Wettersesteenweg 123a / tot en met 29 november 2017
  Rita Eeckhout - verkavelingen in 3 loten - Gentsestraat/Steenbergstraat / tot en met 13 december 2017
  Matthias Valkeniers-Van den Driessche - bouwen van een woning - Hemelrijk 22a / tot en met 13 december 2017
  Food Control - verbouwen van een eengezinswoning - Meulestraat 9 / tot en met 21 december 2017
  Yannick Dedeyne-Griet Van Eetveldt - verbouwen van een woning - steenbergstraat 21 / tot en met 5 december 2017

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF