Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2018-06-19)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

  Sisters oil bvba – 26 mei 2018 tot en met 24 juni 2018: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning – verder exploiteren van een vergunde inrichting klasse 2 - Voorwerp: tankstation - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2018033810.

  Tom De Boever - 15 juni 2018 tot en met 14 juli 2018: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning - nieuwe exploitatie - Voorwerp: overdekte buitenpiste & mestopslag - Nekkerstraat 3 - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2018043356.  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF