Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2018-02-21)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Bekendmaking openbaar onderzoek Vlarem milieuvergunningsaanvragen & omgevingsvergunningen

  ILvA igs – 22 januari 2018 tot en met 21 februai 2018: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning – bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag van de milieuvoorwaarden door de exploitant, nl. lozingsnorm voor kobalt (motivering toegevoegd) - www.omgevingsloket.be: OMG ref. 2017011211

  Bekendmaking openbaar onderzoek i.h.k.v. bodemsaneringsprojecten

  Stort De Letter - 21 februari 2018 tot en met 22 maart 2018: Bekendmaking openbaar onderzoek over het gewijzigd bodemsaneringsproject 'OVAM Vlierzele - Stort De Letter, Bussegem, 9520 Sint- Lievens-Houtem (Bestek RC140201)' – projectnummer 1048.
  Informatievergadering op donderdag 15 maart om 20 uur in de gemeenteraadzaal.

  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv omgevingsvergunningsdecreet

  Kelly Rogiers - 24 februari 2018 tot en met 26 maart 2018: Bekendmaking meldingsakte - nieuwe exploitaite klasse 3 - Voorwerp: ambachtelijk kleinschalig melkverwerkingsbedrijf - www.omgevingsloket.be. (OMV ref. 2018005089)

  Bekendmakingen beslissingen over Vlarem milieuvergunningsaanvragen & omgevingsvergunninge
  n

  AC Materials nv – 3 februari 2018 tot en met 5 maart 2018: Bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag - bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag groenscherm langsheen de randen van de inrichting (Artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II) - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2017006380.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF