Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2019-03-19)

  Bekendmaking ihkv Materialendecreet

  Ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019: Openbaar onderzoek - o.a. aanpassing van de restafvaldoelstelling per gemeente. U vindt de teksten via deze link. Bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar de OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of kunnen gemaild worden naar plan@ovam.be, tijdens de duur van het openbaar onderzoek.  Bekendmakingen en terinzageleggingen
  plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

  ILvA igs – 21 maart 2019 tot en met 19 april 2019
  : Bekendmaking openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag - bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag lozingsnorm voor vanadium - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2018159345.  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet


  De heer Björn Timmerman - 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019: Bekendmaking aktename melding - nieuwe exploitatie klasse 3 - bakkerij - Kerkstraat 76B - www.omgevingsvergunning.be - OMV_2019013420.  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF