Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2019-01-10)

  Bekendmaking ihkv Materialendecreet

  Ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019: Openbaar onderzoek - o.a. aanpassing van de restafvaldoelstelling per gemeente. U vindt de teksten via deze link. Bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar de OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of kunnen gemaild worden naar plan@ovam.be, tijdens de duur van het openbaar onderzoek.  Bekendmakingen en terinzageleggingen
  plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet


  AC Materials nv - 22 december tot en met 21 januari 2019: Bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag - bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 -  Voorwerp: vervangen van het groenscherm in zone 3 door een geluidsberm/keermuur - Gentsesteenweg 1 - www.omgevingsvergunning.be - OMV_nummer: 2018085855.

  AC Materials nv - 22 december tot en met 21 januari 2019
  : Bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag - uitbreiden van een grondwaterwinning: de uitbreiding van 5.000 m³ per jaar tot een totaal jaarlijks vergund debiet van 22.500 m³ - Gentsesteenweg 1 - www.omgevingsvergunning.be - OMV_nummer: 2018095793.


  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF