Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2018-05-22)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten

  Stort De Letter - 4 mei 2018 tot en met zaterdag 2 juni 2018: Bekendmaking Conformiteitsattest Gewijzigd  bodemsaneringsproject OVAM Vlierzele - Stort De Letter, Bussegem - C-19918

  Erfgenamen De Cooman - 11 mei tot en met 9 juni 2018: Bekendmaking Conformiteitsattest Beperkt bodemsaningsproject , Bruisbeke 21 - C-19992  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

  Sisters oil bvba – 26 mei 2018 tot en met 24 juni 2018: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning – verder exploiteren van een vergunde inrichting klasse 2 - Voorwerp: tankstation - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2018033810.  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

  Wim De Roo – 11 mei 2018 tot en met 9 juni 2018: Bekendmaking meldingsakte - nieuwe exploitatie klasse 3 - Voorwerp: beenhouwerij en traiteurszaak - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2018041313.  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet


  ILvA igs – 9 mei 2018 tot en met 8 juni 2018: Bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag - bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag lozingsnorm voor kobalt  - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2017011211.


  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF