Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2018-10-01)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Publieke inspraak over de kennisgevingsnota voor het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  Bekendmaking en terinzagelegging van de kennisgevingsnota – De kennisgeving is tijdens deze periode raadpleegbaar op www.mervlaanderen.be (2de kolom - dossierdatabank - plan-MER – dossiernummer: PL257) en u kunt de kennisgevingsnota hier downloaden of inkijken op het gemeentehuis – ter inzage van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018.
  Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert ll-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be.
  Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet


  Sisters Oil bvba – 22 september 2018 tot en met 22 oktober 2018: Bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder exploiteren van een inrichting klasse 2A - Voorwerp: verder uitbaten van een tankstation - www.omgevingsloket.be OMV_ nummer: 2018033810.  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF