Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2018-08-14)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Publieke inspraak over de kennisgevingsnota voor het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  Bekendmaking en terinzagelegging van de kennisgevingsnota – De kennisgeving is tijdens deze periode raadpleegbaar op www.mervlaanderen.be (2de kolom - dossierdatabank - plan-MER – dossiernummer: PL257) en u kunt de kennisgevingsnota hier downloaden of inkijken op het gemeentehuis – ter inzage van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018.
  Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert ll-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be.
  Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet

  Baele Melkebeke LV en Balvian bvba - 27 juli tot en met 25 augustus 2018: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning - verder exploiteren van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: veranderen door wijziging van een rundveehouderij, slopen van een oude stalconstructie en herbouwen van een rundveestal - Eiland 75 - www.omgevingsloket.be OMV_nummer: 2018058818.
  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF