Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bestuur:
 • Inleiding
 • Gemeenteraad
 • Commissie algemeen bel...
 • OCMW-raad
 • College van burgemeest...
 • Vast bureau
 • BCSD
 • Installatie raden 2019...
 •     › Bijzonder Comité Sociale...
      › Politieraad
 • Beleid
 • Burgemeester
 •     Bijzonder Comité Sociale Dienst (Update: 2018-12-14)
  Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe decreet lokaal bestuur van kracht. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad samenvallen, net zoals de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

  Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

  De verkozenen van de lijsten konden tot 13 december 2018 (zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen) verklaren dat ze zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. Uiterlijk op 14 december 2018 (de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.
  De algemeen directeur maakt bekend dat er op datum van 6 december 2018 een verklaring van lijstverbinding is ingediend door de lijsten N-VA, SP.A-Groen en CD&V voor de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Door de verbinding worden deze 3 lijsten in de berekening van het aantal zetels als één lijst beschouwd. Daardoor is de zetelverdeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst van Sint-Lievens-Houtem (toepassing van het eerste en tweede lid van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017) als volgt:

  Aantal zetels in het bijzonder comité sociale dienst (exclusief voorzitter)
  • Nieuw Houtem: 3 zetels
  • N-VA - SP.a-Groen - CD&V: 2 zetels
  • Open VLD: 1 zetel


  Gepubliceerd op de website op 14 december 2018

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF