Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bestuur:
 • Inleiding
 • Gemeenteraad
 • Commissie algemeen bel...
 • OCMW-raad
 • College van burgemeest...
 • Vast bureau
 • BCSD
 • Installatie raden 2019...
 • Beleid
 • Burgemeester
 •     Beleid (Update: 2019-01-18)
  De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2013 het beleidsplan 2014-2019 goedgekeurd. De betreffende documenten werden geactualiseerd door de gemeenteraad in zitting van 22 december 2016.

  Historiek

  Tijdens het voorjaar 2013 werd een omgevingsanalyse opgemaakt door het managementteam van de gemeente. Deze omgevingsanalyse werd op 10 juli  besproken in een gemeenteraadscommissie. Op basis daarvan werd de analyse bijgewerkt en aangevuld.
  Op basis van de omgevingsanalyse, de bespreking ervan tijdens de gemeenteraadscommissie van juli, het bestuursakkoord en de resultaten van denkdagen die ter voorbereiding van het meerjarig beleidsplan 2014 - 2019 werden gehouden door het managementteam in 2012, werd een SWOT-analyse opgemaakt.

  Van 1 augustus tot en met 5 september 2013 kregen de inwoners van Sint-Lievens-Houtem via alle mogelijke mediakanalen, de kans om hun inbreng te geven in het beleid voor de komende 6 jaren. Een aantal inwoners heeft hiervan gebruik gemaakt en heeft zijn suggesties doorgegeven over de knelpunten die het bestuur zou moeten aanpakken en de klemtonen die zij moet leggen de komende 6 jaar.

  Ook alle adviesraden werden betrokken bij de opmaak van het beleidsplan.
  Uiteindelijk vond het beleidsplanningstraject zijn orgelpunt door de goedkeuring van het beleidsplan 2014-2019 in de gemeenteraadszitting van 19 december 2013.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF