Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bestuur:
 • Inleiding
 • Gemeenteraad
 • Commissie algemeen bel...
 • OCMW-raad
 • College van burgemeest...
 • Vast bureau
 • BCSD
 • Installatie raden 2019...
 • Beleid
 • Burgemeester
 •     Commissie algemeen beleid (Update: 2019-03-07)
  Vanuit de leden van de gemeenteraad werd in zitting van 31 januari 2019 een commissie algemeen beleid samengesteld.

  Samenstelling
  • Evelien Van Bever (NH) - voorzitter
  • Hubert Berckmoes (NH)
  • Christiaan De Keyser (NH)
  • Fabiaan Mory (NH)
  • Els Gallopyn (NH)
  • Jeroen Prové (Open VLD)
  • Marc Degroote (N-VA)
  • Katleen Leus (SP.a-Groen)
  • Mieke Van Pamel (CD&V)
  Bevoegdheden
  Voorbereiden, adviseren en evalueren van beleids- en bestuursdocumenten zoals de afsprakennota, het huishoudelijk reglement, de deontologische code, het meerjarenplan, de jaarrekening, het jaarverslag, organisatiebeheersingskader en opvolgingsverslagen ...
  Bespreken van complexe dossiers die door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

  Agenda en notulen
  Hieronder vind je een overzicht van de agenda en notulen van de vergaderingen van de commissie algemeen beleid. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle geïnteresseerden zijn vrij deze bij te wonen.

  Agenda zitting 13 maart 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (pdf) - gepubliceerd op 7 maart 2019

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF