Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bestuur:
 • Inleiding
 • Gemeenteraad
 • Commissie algemeen bel...
 • OCMW-raad
 • College van burgemeest...
 • Vast bureau
 • BCSD
 • Installatie raden 2019...
 • Beleid
 • Burgemeester
 •     Inleiding (Update: 2015-02-23)

  De gemeente wordt bestuurd door het college en de gemeenteraad.

  Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college heeft eigen bevoegdheden, zoals opgesomd door het Gemeentedecreet of bijzondere wetgeving. De voor de burger best gekende bevoegdheid is die van het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen.

  De gemeenteraad is te vergelijken met een parlement. De gemeenteraad komt minimum tienmaal per jaar bijeen om het algemeen beleid vorm te geven. Daarnaast heeft de gemeenteraad een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals het  vaststellen van reglementen en (politie)verordeningen, het vastleggen van de budgetten en de personeelsformatie van de gemeente.

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF