Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2018-12-12)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023 Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP Cominbel - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP17181
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’ in Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Wetteren en Zottegem – nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be : SCRPL18041.
  - Ontheffingsaanvraag
  - Ontheffingsbeslissing
  - Adviezen
  - Bekendmaking


  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.

  Openbaar onderzoeken
  Engelseveld 10 - verbouwen van een woning - 20 december 2018
  Wettersesteenweg 197 - aanleggen van een zwembad en terrassen - 25 december 2018
  Binnenstraat 34 - verbouwen van een woning, slopen van een garage en plaatsen van carport + tuinberging - 25 december 2018
  Balei 78 - verbouwen van een woning - 16 januari 2019
  Ijshoutestraat 39 - bijstellen van de verkavelingsvoorschriften - 16 januari 2019
  Halleweg 15 - rooien van cypressen en cypreshagen - 16 januari 2019

  Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen:
  Gentsesteenweg 1 - plaatsen van een watersilo, bouwen van een nieuwe keermuur en groenscherm - 20 december 2018
  Eiland 75 - veranderen door wijziging van een rundveehouderij, slopen van een oude stalconstructie en herbouwen van een rundveestal - 20 december 2018
  Benedenstraat 26a - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - 26 december 2018
  Wettersesteenweg 195 - aanleggen van een zwembad - 26 december 2018
  Windgat 26c - plaatsen van L-profielen, ophogen terrein en plaatsen afsluiting - 26 december 2018
  Windgat - verkavelen in 6 loten - 26 december 2018
  Klein Zottegem 50 - herbouwen van houten tuinberging - 16 januari 2019
  's Hondshuffel 5 - bouwen van een carport - 16 januari 2019
  Sint-Fledericusstraat 28 - bouwen van 2 geschakelde woningen - 16 januari 2019
  Kapellekouter 30 - bouwen van een alleenstaande woning - 16 januari 2019
  Molenkouter 96a - verbouwen van loods tot wasserette en bijhorende conciërgewoning - 16 januari 2019

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF