Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2019-02-13)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023 Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP Cominbel - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP17181
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’ in Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Wetteren en Zottegem – nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be : SCRPL18041.
  - Ontheffingsaanvraag
  - Ontheffingsbeslissing
  - Adviezen
  - Bekendmaking


  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.

  Openbaar onderzoeken
  Molenkouter 93,93a, 93b - bouwen van 3 woningen - 13 februari 2019
  Olmenlaan 57 - bouwen van een meergezinswoning, ondergrondse garages en parkeerplaatsen - 13 februari 2019
  Hoogbavegemstraat 15 - bouwen van een kapsalon en slopen van stallingen - 13 februari 2019
  Molenkouter 46 - renoveren van een alleenstaande woning - 13 februari 2019
  Groenestraat 5a - bouwen van een bergplaats - 13 februari 2019
  Aalmoezenie 4 - aanleggen van een zwembad - 22 februari 2019
  Spoorwegstraat 1 - afbreken koterijen, oprichten carport en verbouwen voorgevel - 27 februari 2019
  Langeveld 8 - bouwen van 2 tuinhuizen - 27 februari 2019
  Boekhoutstraat 19 - verkavelen in 3 loten voor open bebouwing - 6 maart 2019

  Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen:
  Polbroek 69 - uitbreiden van een eengezinswoning - 20 februari 2019
  Morelgem 111-113 - slopen van gebouwen - 20 februari 2019
  Morelgem 105 - afbreken van woning en stallingen - 20 februari 2019
  Kattenbos 9B - bouwen van een eengezinswoning - 28 februari 2019
  Krabbenijkstraat 2-4 Fabriekstraat 16 - wijziging vorige vergunning - verplaatsen van vuilnislokaal, aanbrengen van bijkomende garages en bijkomende staanplaats - 28 februari 2019
  Bruisbeke 19 - verbouwen van ééngezinswoning met aanhangen tot cohousingproject - 28 februari 2019
  Gentsestraat 47 - bouwen van een tuinhuis - 28 februari 2019
  Uilebroek 16 - slopen van een woning - 28 februari 2019
  Benedenstraat 26 - bouwen van een tuinhuis - 28 februari 2019
  Keiberg 7 - uitbreiden van woongedeelte - 28 februari 2019
  Hoogkouterstraat - oprichten van een elektriciteitscabine - 7 maart 2019
  Vlierstraat 40-42 - aanleggen van een verharding - 7 maart 2019
  Engelseveld 10 - verbouwen van een woning - 7 maart 2019
  Mgr. Meulemanstraat 30 - regulariseren van halfopen bebouwing - 7 maart 2019
  Hoogbavegemstraat 54-56 - samenvoegen en uitbreiden van 2 woningen naar eengezinswoning met kantoorfunctie - 7 maart 2019
  Wettersesteenweg 197 - aanleggen van zwembad en terrassen - 7 maart 2019
  Binnenstraat 34 - verbouwen van een woning, slopen van een garage en plaatsen van een carport en tuinberging - 7 maart 2019
  Ijshoutestraat 39 - bijstellen van de verkavelingsvoorschriften - 7 maart 2019
  Kortseveld 4 - verkavelen in 2 loten - 7 maart 2019
  Vlierzeledorp 22 - verbouwen van een woning - 14 maart 2019
  Doelstraat 10A - afbreken van de drankencentrale - 14 maart 2019
  Balei 78 - verbouwen van een woning - 14 maart 2019
  Gentsestraat 22 - verbowuen an een woning - 14 maart 2019
  Windgat 26A - bouwen van een halfopen woning - 14 maart 2019
  Fabriekstraat 16/Krabbenijkstraat 2-4 - wijzigen bestaande vergunning - toevoegen van een personenlift, verplaatsen inkomdeur en herinrichten van 3 appartementen - 20 maart 2019
  Hauwerzele/Ijshoutesdtraat - slopen van een metalen cabine en plaatzen van een betreedbaar prefablokaal voor energiebedeling in crepistructuur - 20 maart 2019
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF