Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2019-04-11)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023 Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP Cominbel - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP17181
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’ in Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Wetteren en Zottegem – nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be : SCRPL18041.
  - Ontheffingsaanvraag
  - Ontheffingsbeslissing
  - Adviezen
  - Bekendmaking


  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.

  Openbaar onderzoeken
  Hofkouter 68-70 - verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing - 24 april 2019
  Katveld - herprofileren van maaiveld en aanleggen van bufferbekken - 1 mei 2019
  Meulestraat 46 - verbouwen van een bestaande schuur binnen het bestaande volume - 1 mei 2019
  Balei 5 - bouwen van een carport  - 15 mei 2019

  Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen:
  UIlebroek 11 - bijstellen van de verkaveling - 19 april 2019
  Ijshoutestraat 38 - verbouwen en uitbreiden van een wonig - 19 april 2019
  Krabbenijkstraat 30 - verbouwen van een pand tot ééngezinswoning met magazijn en appartement - 19 april 2019
  Keiberg 25 - verbouwen en uitbreiden van eengezinswoning - 19 april 2019
  Langeveld 8 - bouwen van twee tuinhuizen - 19 april 2019
  Katveld 4 - slopen van een woning - 19 april 2019
  Marktplein 32 - oprichten van een openluchtzwembad - 25 april 2019
  Wettersesteenweg 72 - kappen van een amerikaanse eik - 25 april 2019
  Spoorwegstraat 1 - afbreken van gebouwen, oprichten van carport en verbouwen voorgevel - 25 april 2019
  Heide 10 - plaatsen van een aanbouw - 2 mei 2019
  Molenkouter 93-93a-93b - bouwen van 3 woningen - 2 mei 2019
  Gentsestraat 29 - slopen van garage en aanleggen van oprit - 2 mei 2019
  Polbroek 69 - verbouwen van een eengezinswoning - 2 mei 2019
  Kerkstraat 82 - verbouwen van een halfope woning - 10 mei 2019
  Morelgem 13 - bouwen van een eengezinswoning en gekoppelde garage - 10 mei 2019
  Bockstaele 1+ - bouwen van een woning - 16 mei 2019
  Bruisbeke 49-53 - bouwen van toonzaal met geïntereerde eengezinswoning - 16 mei 2019

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF