Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2018-10-23)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF