Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2017-10-16)

  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Bekendmaking openbaar onderzoek Vlarem milieuvergunningsaanvragen & omgevingsvergunningen

  AC Materials nv – 18 oktober 2017 tot en met 17 november 2017
  : Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning – bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag groenscherm langsheen de randen van de inrichting (Artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II – motivering toegevoegd)

  Bekendmakingen beslissingen over Vlarem milieuvergunningsaanvragen & omgevingsvergunninge
  n

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF