Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2019-02-07)

  Bekendmaking ihkv Materialendecreet

  Ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019: Openbaar onderzoek - o.a. aanpassing van de restafvaldoelstelling per gemeente. U vindt de teksten via deze link. Bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar de OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of kunnen gemaild worden naar plan@ovam.be, tijdens de duur van het openbaar onderzoek.  Bekendmakingen en terinzageleggingen
  plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?


  Bekendmaking ihkv bodemsaneringsprojecten  Bekendmakingen openbare onderzoeken ihkv Omgevingsvergunningsdecreet  Bekendmakingen meldingsaktes ihkv Omgevingsvergunningsdecreet


  Eandis cvba - 12 februari 2019 tot en met 14 maart 2019: Bekendmaking aktename melding - nieuwe exploitatie klasse 3 - elektriciteitscabine - UIilebroek tussen huisnrs. 30 en 32 - www.omgevingsvergunning.be - OMV_2019002898.  Bekendmakingen beslissingen ihkv Omgevingsvergunningsdecreet
  OMGEVINGSVERGUNNINGEN: LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN TERINZAGE GELEGDE BESLISISNGEN.
  Ook te raadplegen via de Vlaamse overzichtspagina van het Omgevingsloket. Via deze link kan u ook bezwaren indienen.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF