Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Andere
 • Noodplanning
 • Onteigeningen
 •     Onteigeningen (Update: 2015-12-21)
  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, deelt mee aan het publiek dat bij Ministerieel besluit van 14 december 2015 machtiging werd verleend aan het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem tot onteigening van de onroerende goederen gelegen in Sint-Lievens-Houtem, Zonnegem, Gentsestraat, op het kadaster gekend onder de 5e afd. sectie A nrs. 36d en 36e/deel, dit met het oog op de realisatie van de rooilijn in de Gentsestraat in het kader van het project Collector Zonnegem - Bambrugge.

  Het integraal onteigeningsdossier ligt alle werkdagen ter inzage, van maandag 21 december 2015 tot vrijdag 15 januari 2016, van 8.30 tot 11.30 uur in de voormiddag en op donderdagavond tussen 18 uur en 20 uur, in het gemeentehuis, technische dienst.

  Tegen deze beslissing kan binnen de 60 dagen vanaf de datum bekendmaking een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  Lees de integrale bekendmaking zoals aangeplakt vanaf maandag 21 december 2015.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF