Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbare werken:
 • Inleiding
 • Wegenwerken
 •     › Morelgem
      › Collector Zonnegem
      › Afkoppeling
      › Foto's
 • Bereikbaarheid
 • Vlaamse overheid
 • Handelaren
 • Nutswerken
 • GIPOD Vlaanderen
 •     Morelgem (Update: 2017-03-16)
  Stand van zaken 17 maart
  De aannemer werkt alle fases de gemaakte opmerkingen naar aanleiding van een rondgang van de werf, af.

  Stand van zaken 10 maart
  Fase 2 (huisnrs. 83, 61, 89 en 105): verder uitvoeren van de beplanting en verder opvoegen van de bestrating.
  Fase 4: voetweg verder afwerken tussen huisnr. 104 en 88.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): betuiningswerken uitvoeren in de beek, verder afwerken voetpaden en uitvoeren voegvulling van de bestrating indien de weersomstandigheden het toelaten.  Stand van zaken 3 maart
  Fase 2 (huisnrs. 83, 61, 89 en 105): De verhardingen aan de kapel zijn aangelegd. Er moet nog opgevoegd worden en de groenaanleg moet nog worden uitgevoerd.
  Fase 4: Momenteel aanleg voetweg tussen hsnr. 104 en 88: Momenteel plaatsen van de drainerende betonstraatstenen.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): Momenteel uitvoeren beplanting. De putranden zijn op peil geplaatst. Afwerken voetpaden, t.h.v. de Vlierstraat en op andere plaatsen op fase 5. In de week van 6 maart  zal men het asfalt aanleggen.  Stand van zaken 23 februari

  Uitgevoerde werken
  Fase 2 (huisnrs. 83, 61, 89 en 105): De boordstenen zijn geplaatst ter hoogte van de kapel en de fundering is gelegd in de toekomstige verhardingszone.
  Fase 4 De voetweg tussen huisnr. 104 en 88 wordt verder aangelegd. Momenteel worden de boordstenen aangelegd.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): De riooldeksels worden op peil geplaatst en de resterende voetpaden worden aangelegd.

  Planning
  Fase 2 (huisnrs. 83, 61, 89 en 105): De beplanting wordt voorzien + verder opvoegen van de bestrating.
  Fase 4: Voetweg aanleggen tussen hsnr.104/106 tot hsnr. 88, verder boordstenen plaatsen en nadien fundering aanleggen.
  Fase 5: Betuiningswerken uitvoeren in de beek. Verder aanleggen fundering en nadien de bestrating tegenaan de Vlierstraat. (voetpad). Uitvoeren voegvulling bestrating i.f.v. de weersomstandigheden en dit vanaf 27 februari 2017.
  Putranden op peil plaatsen. In de week van 6 maart 2017, zal men de asfalt aanleggen.  Stand van zaken 10 februari
  Uitgevoerde werken
  Fase 4: Boordstenen en voetpadfundering aangelegd t.h.v. hsnr.58, voor het toekomstig voetpad.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): Alle funderingen voor de voetpaden en opritten, zijn aangelegd. Hier en daar zijn de plantvakken reeds afgewerkt met teelaarde.
  Zijstraat: alle greppels geplaatst.
  Planning
  Fase 2 (huisnrs. 83, 61, 89 en 105): verder opvoegen bestrating.
  Fase 4: Afkoppeling hsnr.86 en 88. Voetweg aanleggen tussen hsnr.104/106 tot hsnr.88. Omgevingswerken rond de kapel.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): Betuiningswerken uitvoeren in de beek. Drainage plaatsen tussen hsnr.18 en 27. Verder aanleggen van de bestrating (voetpaden en parkings) langs de hoofdweg, alsook uitvoeren private afkoppeling hsnr. 6. In de week van 6 maart wordt in principe het asfalt gegoten.  Stand van zaken 3 februari
  Uitgevoerde werken
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): alle boordstenen zijn geplaatst in de hoofdweg en alle funderingen voor de voetpaden en opritten zijn geplaatst. Hier en daar zijn de plantvakken reeds afgewerkt met teelaarde.
  Planning
  Fase 4: voetweg aanleggen tussen hsnr.104/106 tot hsnr.88 en omgevingswerken rond de kapel.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): Verder aanleggen van de bestrating (voetpaden en parkings) langs de hoofdweg, alsook uitvoeren private afkoppelingen.  Stand van zaken 20 januari
  Fase 2 (huisnrs. 83, 61, 89 en 105): verder opvoegen bestrating.
  Fase 4: voetweg aanleggen tussen hsnr.104/106 tot hsnr.88 en omgevingswerken rond de kapel.
  Fase 5 (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): verder plaatsen van boordstenen + fundering voetpaden en parkings langs de hoofdweg (onpare hsnrs.), richting Vlierstraat + ook nog een deel langs de pare hsnrs.

  Stand van zaken 16 december
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) vindt momenteel grondverzet plaats van de voetpaden en opritten, richting Vlierstraat. De fundering van het voetpad en de opritten, is momenteel aangelegd tot hsnr.25 en aan de overzijde tot hsnr.46 beide komende vanaf de werfkeet. De voetpadverharding is aangelegd tot hsnr.39.
  Planning
  In fase 4 van de werken (Morelgem 121, 90 en 84) wordt de voetweg verder aangelegd en worden de omgevingswerken rond de kapel verder uitgevoerd.
  In fase 5 van de werken verder plaatsen van boordstenen + fundering voetpaden en parkings langs de hoofdweg (onpare hsnrs.), richting Vlierstraat + ook nog een deel langs de pare hsnrs. De bedoeling is om voor het kerstverlof, zoveel mogelijk fundering en verharding voetpad aan te leggen.

  Stand van zaken 1 december
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) is de boordsteen-greppel in de hoofdweg volledig gegoten. Alle huisaansluitingen op openbaar domein zijn af. Voor zover de weersomstandigheden het toelaten, zal de onderlaag van het asfalt gegoten worden op dinsdag 6 december.
  In fase 4 van de werken (Morelgem 121, 90 en 84) wordt de voetweg verder aangelegd en worden de omgevingswerken rond de kapel verder uitgevoerd.  Stand van zaken 10 november
  In fase 4 van de werken wordt de voetweg aangelegd tussen huisnr. 104/106 tot huisnr. 88. Ook worden de omgevingswerken rond de kapel uitgevoerd.
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) wordt de riolering verder aangelegd richting de Vlierstraat. De rijweg wordt stelselmatig verder opgebroken en na het aanleggen van de riolering wordt er minderhindersteenslag voorzien. Huisaansluitingsputjes worden verder geplaatst. Op 21 en 22 november worden de kantstroken gegoten en op 6 december wordt de onderlaag van het asfalt gegoten. Deze data onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

  Stand van zaken 27 oktober
  Planning
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat): onder voorbehoud van goede weersomstandigheden: op 21 en 22 november 2016, gieten van de kantstroken en op 6 december 2016, aanleggen van de onderlaag asfalt.  Stand van zaken 21 oktober
  In fase 4 van de werken (Morelgem 121, 90 en 84) is de toplaag van het asfalt gegoten.
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) is de riolering verder aangelegd en is er minderhindersteenslag voorzien.
  Planning
  In fase 2 van de werken (huisnrs. 83, 61, 89 en 105) worden de straten verder opgevoegd.
  In fase 4 van de werken (Morelgem 121, 90 en 84) wordt de voetweg verder aangelegd tussen hsnr.104/106 tot hsnr. 88 en voert de aannemer omgevingswerken uit rond de kapel.
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) wordt de riolering verder aangelegd richting de Vlierstraat. De rijweg wordt stelselmatig verder opgebroken en na het aanleggen van de riolering wordt er minderhindersteenslag voorzien. Huisaansluitingsputjes worden verder geplaatst.  Stand van zaken 30 september
  Planning
  In fase 4 van de werken (Morelgem 121, 90 en 84): de deksels worden op peil geplaatst en op 18 oktober wordt de toplaag van het asfalt gegoten.
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) wordt een extra ploeg ingezet. De riolering wordt verder aangelegd richting Vlierstraat. De rijweg wordt stelselmatig verder opgebroken en na het aanleggen van de riolering wordt er minderhindersteenslag voorzien. Huisaansluitingsputjes worden verder geplaatst. Voorbereidende werken worden uitgevoerd voor het plaatsen van de kolken.

  Stand van zaken 26 september
  De rijweg in Morelgem is opgebroken tot huisnummer 31.
  Er zijn huisaansluitingsputjes geplaatst en er is minderhindersteenslag aangelegd.
  Planning:
  In fase 2 van de werken (huisnrs. 83, 61, 89 en 105) worden de straten verder opgevoegd.
  In fase 4 van de werken (huisnrs. 121, 90 en 84) worden de deksels op peil geplaatst.
  In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) wordt een extra ploeg ingezet. De riolering wordt verder aangelegd. De rijweg wordt stelselmatig verder opgebroken en na het aanleggen van de riolering wordt er minderhindersteenslag voorzien. Huisaansluitingsputjes worden verder geplaatst.

  Stand van zaken 2 september
  Momenteel is de aannemer bezig met het verder aanleggen van voetpaden en inritten in fase 4. Voetpaden, parkings en opritten zijn momenteel aangelegd tot hsnr.84. Tegen eind volgende week zal alles aangelegd zijn.
  In fase 5 is de rijweg opgebroken tot en met huisnr. 45. De riolering wordt er verder aangelegd.

  Stand van zaken 1 juli
  In fase 2 van de werken (aan huisnr. 83 zonder kruispunt, huisnr. 61, huisnr. 89 en huisnr. 105): verder opvoegen van de straten.
  In fase 4 van de werken (huisnr. 121, huisnr. 90 en huisnr. 84): starten met grondverzet opritten en plaatsen boordstenen. Voor het bouwverlof zal er minderhindersteenslag voorzien worden.
  Fase 5 van de werken is voorzien om te starten na het zomerbouwverlof. Fase 5 bestaat uit alle opbraak, riolerings- en wegeniswerken in de volgende straatgedeelten van Morelgem:
  5.1. vak huis nr 37 - huis nr 83, kruispunt met voetweg nr 39 niet inbegrepen
  5.2. voetweg nr 39 en 89: vak huis nr 34 - huis nr 44
  5.3. vak Vlierstraat - huis nr 37

  Stand van zaken 10 juni
  In fase 2 van de werken (aan huisnr. 83 zonder kruispunt, huisnr. 61, huisnr. 89 en huisnr. 105) wordt de bestrating voorbereid om op te voegen. Aan de kapel wordt nog een koperen afvoerpijp geplaatst.
  In fase 4 van de werken (huisnr. 121, huisnr. 90 en huisnr. 84) worden de laatste straatkolken geplaatst en aangesloten. Donderdag 16 juni zal er de kantstrook-greppel gegoten worden.

  Stand van zaken 3 juni
  In de kapel zijn de vloeren en plinten geplaatst in blauwe hardsteen.
  In fase 4 zijn alle riolen aangelegd en is de aannemer bezig met het plaatsen van de straatkolken. De huisaansluitingsputjes voor de toekomstige verkaveling, links van hsnr.121, zijn geplaatst. Overal werd minder hinder steenslag aangebracht.  Stand van zaken 20 mei
  De aannemer heeft de vloer en plinten geplaatst in de kapel.
  In het kader van fase 4 van de werken, is de rijweg opgebroken tussen huisnummers 88 en 90. De aannemer legt er momenteel de riolering aan. In de week van 30 mei 2016 zal de bestrating opgevoegd worden. De aannemer zal de huisaansluitingsputjes plaatsen t.h.v. de toekomstige verkaveling links van huisnummer 121 + alle andere huisaansluitingsputjes plaatsen waarbij de hoofdriolering is aangelegd.

  Stand van zaken 13 mei

  De aannemer heeft verder rioleringswerken uitgevoerd in fase 4. De rijweg is opgebroken van huisnr. 90 tot en met 84. Van zodra de riolering daar is aangelegd, zal de straat verder opgebroken worden tot huisnr. 88. Er zullen huisaansluitingsputjes geplaatst worden ter hoogte van de toekomstige verkaveling links van huisnr. 121 en alle andere huisaansluitingsputjes waarbij hoofdriolering is aangelegd.
  In fase 2 zal de aannemer verder de bestrating opvoegen.

  Stand van zaken 21 april
  In fase 4 is de rijweg opgebroken tot aan de verkaveling. De riolering zal er verder worden aangelegd en de huisaansluitingsputjes worden geplaatst ter hoogte van de toekomstige verkaveling.
  In de tweede week van mei gaat de aannemer verder met het opvoegen van de straten in fase 2.
  Fase 5 van de werken is voorzien om te starten na het zomerbouwverlof. Fase 5 bestaat uit alle opbraak, riolerings- en wegeniswerken in de volgende straatgedeelten van Morelgem:
  5.1. vak huis nr 37 - huis nr 83, kruispunt met voetweg nr 39 niet inbegrepen
  5.2. voetweg nr 39 en 89: vak huis nr 34 - huis nr 44
  5.3. vak Vlierstraat - huis nr 37


  Stand van zaken 15 april
  In fase 4 werd de riolering verder aangelegd tot aan huisnummer 121. De rijweg is opgebroken tot aan de kapel. De huisaansluitingsputjes zullen geplaatst worden t.h.v. de toekomstige verkaveling links van hsnr.121.
  In fase 2 gaat de aannemer verder met het opvoegen van de straten.
  Stand van zaken 18 maart
  In fase 4 van de werken is de aannemer nog steeds bezig met het aanleggen van de riolering. Er werd een wachtaansluiting voorzien voor toekomstige kavels.
  In fase 2 gaat de aannemer verder met het opvoegen van de straten.

  Halverwege volgende week, zal de straat tussen huisnummer 71 en de kapel worden opgebroken en zal de aannemer starten met de aanleg van riolering.
  Van 28 maart tot en met 1 april 2016 is het paasverlof en zullen er geen werken plaatsvinden. De aannemer zal minderhindersteenslag voorzien tot en met huisnummer 121.

  Stand van zaken 11 maart

  In fase 4 van de werken (vak huis nr 83 - huis nr 121, vak huis nr 72 - huis nr 90, vak huis nr 106 - huis nr 84) werd de riolering verder aangelegd en werd de rijwegverharding opgebroken richting huisnummer 121. De komende week wordt de riolering verder aangelegd in deze zone.
  In fase 2 (Morelgem huisnr. 83 (zonder kruispunt), huisnr. 61, huisnr. 89, huisnr. 105 en aan de herstellingswerken aan de kapel) werkt de aannemer verder aan de opvoeging van de bestrating.

  Stand van zaken 26 februari
  In fase 2 (Morelgem huisnr. 83 (zonder kruispunt), huisnr. 61, huisnr. 89, huisnr. 105 en aan de herstellingswerken aan de kapel) worden de voorbereidingen getroffen voor de uitstroom van de beek. De aannemer werkt er ook verder aan de opvoeging van de bestrating. Aan de kapel wordt een koperen afvoerpijp geplaatst.
  In fase 4 van de werken (vak huis nr 83 - huis nr 121, vak huis nr 72 - huis nr 90, vak huis nr 106 - huis nr 84) wordt de riolering verder aangelegd.
  Fase 5 van de werken (alle opbraak, riolerings- en wegeniswerken in: vak huis nr 37 - huis nr 83, kruispunt met voetweg nr 39 niet inbegrepen; voetweg nr 39 en 89: vak huis nr 34 - huis nr 44; vak Vlierstraat - huis nr 37) zal vermoedelijk starten in maart. Deze fase zal, afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden, 50 werkdagen duren.  Stand van zaken 11 februari
  In fase 4 heeft de aannemer gezorgd voor het aanbrengen van minderhindersteenslag. De aannemer zal er verder de riolering aanleggen.
  In de straatgedeelten die behoren tot fase 2 zal de aannemer verder de straten opvoegen.


  Stand van zaken 29 januari

  De aannemer voert verder de rioleringswerken in fase 4 uit en zorgt voor het opvoegen van de bestrating binnen fase 2.
  Aan de kapel wordt een koperen afvoerpijp geplaatst.
  Fase 5 van de werken start in principe vanaf maart 2016. Fase 5 bestaat uit: alle opbraak, riolerings- en wegeniswerken in de volgende straatgedeelten van Morelgem: vak huis nr 37 - huis nr 83, kruispunt met voetweg nr 39 niet inbegrepen, voetweg nr 39 en 89: vak huis nr 34 - huis nr 44, vak Vlierstraat - huis nr 37.

  Stand van zaken 11 december
  De aannemer voert verder de rioleringswerken in fase 4 uit. Deze werken duren zeker tot het kerstverlof. Op 17 december zal de aannemer alles draagkrachtig aanvullen en afwerken met minder-hinder steenslag, zodat de weg toegankelijk is voor het verkeer. Er zullen voldoende signalisatieborden geplaatst worden die aantonen dat de rijweg nog steeds een werfweg is. Officieel blijft de omleidingsweg van toepassing.
  Iedere woning in de werfzone zal, voor het kerstverlof, toegankelijk gemaakt worden.
  Volgende week zal de aannemer wellicht starten met het opvoegen van de bestrating in de zone huisnr. 83 (zonder kruispunt), huisnr. 61, huisnr. 89 en huisnr. 105.
  Aan de kapel zal een koperen afvoerpijp geplaatst worden.  Stand van zaken 4 december

  Kapel: Momenteel is de aannemer bezig met het herstellen van het plafond. Aan een deel van het altaar is metselwerk uitgevoerd. Er is een druiplijst aan de gootconstructie aangebracht.
  De aannemer zorgt nog voor het opvoegen van de bestrating in de zone huisnr. 83 (zonder kruispunt), huisnr. 61, huisnr. 89 en huisnr. 105.
  De rioleringswerken die de aannemer is gestart eind november (fase 4) lopen nog tot aan het kerstverlof.


  Stand van zaken 20 november
  De aannemer is bezig met het verder afwerken van de bermen en voetpaden.
  Kapel: Volgende week het binnenwerk verwijderen, alsook de muurbezetting.

  Op maandag 23 november start de aannemer fase 4 van de werken. Deze fase bestaat uit riolerings- en wegeniswerken in de vakken:
  huisnr. 83 - 121
  huisnr. 72 - 90
  huisnr. 106 - 84
  Maandag start de aannemer met de opbraak van de rijweg (max. 100 m) en op woensdag 25 en donderdag 26 november start de aannemer met de aanleg van de riolering. Termijn aanleg riolering = 2 weken. Na de aanleg van de riolering worden de huisaansluitingen geplaatst en wordt minderhindersteenslag gelegd. Er worden waterdichtheidsproeven uitgevoerd en slag-sonderingen. Dit zou moeten af zijn tegen het kerstverlof.


  Stand van zaken 13 november 2015
  De aannemer is bezig met het grondverzet van de voetpaden en opritten, het plaatsen van de boordstenen (voetpaden en opritten) en het aanleggen van de funderingen. In normale omstandigheden zullen deze werken tegen eind volgende week afgerond zijn.
  Kapel: De leien van het bestaand dak zijn opgebroken, het voegwerk van bestaand parement is uitgekapt, ringbalk gegoten, onderdak geplaatst, nieuwe dakbedekking voorzien, houten gootconstructie geplaatst, opvoegen parement is uitgevoerd en het buitenschilderwerk op gevelmetselwerk is aangebracht.
  Stand van zaken 30 oktober 2015

  De aannemer voert verder de aanleg uit van de voetpaden en opritten. Deze werken zullen vermoedelijk half november afgerond zijn.

  Stand van zaken 23 oktober 2015

  De toplaag is overal aangelegd. Ook de bermen zijn aangelegd.
  De greppel aan de overzijde van de woningen 107 en 19 is geplaatst.
  De voetpadverharding tussen hsnr. 75 en 87, is aangelegd en de toplaag in asfalt tussen hsnr. 77 en 75 is gegoten.
  De verhardingen van de zijbermen zullen worden opgebroken. Daarna worden de funderingen en de boordstenen geplaatst. Volgende week begint de aannemer met de bestrating.


  Stand van zaken 16 oktober 2015
  Het toplaagasfalt wordt aangelegd en vanaf volgende week worden de wegbermen afgewerkt. Gedurende 2 à 3 weken zal de aannemer bezig zijn met het aanleggen van de voetpaden en opritten.
  Vanaf volgende week starten ook de bestratingswerken in de zijstraten.

  Stand van zaken 9 oktober 2015

  In fase 2 van de werken in Morelgem is de greppel gegoten en wordt de eerste laag rijwegfundering afgewerkt.
  In zijstraat 2 (van huisnr. 61 tot 107) zijn de betonstraatstenen met verbrede groeven aangelegd (met uitzondering van de aansluiting aan het begin en het einde van het pad).
  In zijstraat 1 (van huisnr. 67 tot 75) zijn de huisaansluitingen uitgevoerd en worden de greppelelementen geplaatst.
  Op 13 oktober zal de aannemer de asfalt in onderlaag aanleggen en op 16 oktober de toplaag in asfalt. Daarna wordt een voorlopige toegang voorzien tot alle opritten. Nadien worden de voetpaden aangelegd.
  Stand van zaken 2 oktober 2015
  In zijstraat 2 (van huisnr. 61 tot 107) zijn de boordstenen geplaatst en huisnr. 107 is aangesloten op de riolering. Er werd minder hinder steenslag geplaatst langs de woningen huisnr. 105 en 107. Nadien worden de betonstraatstenen geplaatst, waterdoorlatend met brede groeven. Aan de dierenkliniek wordt een greppel voorzien in functie van de wateraansluiting.
  In zijstraat 1 (van huisnr. 67 tot 75) worden de huisaansluitingen uitgevoerd en wordt er gestart met het grondverzet van de rijweg.

  Stand van zaken 28 september 2015
  De aannemer start op 28 september met de opbraak van het kruispunt aan huisnr. 83 - 58. Op het kruispunt zullen twee putten geplaatst worden. Nadien komt hier dan terug een steenslagverharding in. Deze werken zullen duren van 28 tot 30 september. Tijdens deze werken geldt een omleiding via Rot. In de week van 5 oktober zal de firma Mols de kantstroken gieten waar nu de steenslag ligt. De uitharding duurt ongeveer een week waardoor er geen verkeer mogelijk zal zijn in deze zones.

  Stand van zaken 17 september 2015

  In zijstraat 2 (van huisnr. 61 tot 107) is de riolering aangelegd. In zijstraat 1 (van huisnr. 67 tot 75) wordt de weg opgebroken.
  Tussen de dierenkliniek en huisnr. 81 werd minderhindersteenslag gelegd.
  De aannemer zal verder de riolering in zijstraat 1 aanleggen, de huisaansluitingen uitvoeren en de kolken plaatsen. In zijstraat 2 zal de aannemer de huisaansluitingen verder uitvoeren.  Stand van zaken 10 september 2015
  Fase 2 van de werken is in uitvoering en vindt plaats in Morelgem huisnr. 83 (zonder kruispunt), huisnr. 61, huisnr. 89, huisnr. 105 en aan de kapel (herstellingswerken). De aannemer is bezig met de uitvoering van de huisaansluitingen, afkoppelingen en het plaatsen van de straatkolken.
  In zijstraat 1 (van huisnr. 67 tot 75) wordt in de week van 14 september gestart met de aanleg van de riolering. In zijstraat 2 (van huisnr. 61 tot 107) gaat de aannemer verder met de aanleg van de riolering en uitvoering van de huisaansluitingen en afkoppelingen.
  Stand van zaken 3 september 2015
  Fase 2 van de werken is in uitvoering en vindt plaats in Morelgem huisnr. 83 (zonder kruispunt), huisnr. 61, huisnr. 89, huisnr. 105 en aan de kapel (herstellingswerken).
  De aannemer voert verder de aanleg van de riolering uit en is gestart met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de straatkolken. De komende week zal de aannemer de straatkolken plaatsen, aansluiten en starten met de afkoppelingen.

  Stand van zaken 21 augustus 2015
  De rijweg is opgebroken tot aan de dierenkliniek. Gedurende de volgende week zal de aannemer de riolering aanleggen tot aan de dierenkliniek. Tijdens de rioleringswerken zal de aannemer stelselmatig de huisaansluitingen en rijwegfundering uitvoeren.

  Stand van zaken 13 augustus 2015

  Na het bouwverlof is de aannemer gestart met de verdere uitvoering van fase 2 van de werken. Fase 2 bestaat uit opbraak-, riolerings- en wegeniswerken in Morelgem en werken aan de kapel. Tijdens de rioleringswerken zal de aannemer stelselmatig de huisaansluitingen en rijwegfundering uitvoeren.

  Stand van zaken 2 juli 2015
  Tot voor het bouwverlof dat start op 11 juli, voert de aannemer rioleringswerken uit in Morelgem ter hoogte van de woningen. De huisaansluitingen worden stelselmatig aangepakt. Vrijdag 10 juli (dag voor bouwverlof), moeten alle woningen bereikbaar zijn en moeten de huisafvoeren, gravitair kunnen lozen. Vanaf 10 augustus 2015, vatten de werken terug aan.
  Stand van zaken 18 juni 2015
  In de Peperstraat is de aannemer bezig met het verder aanleggen van de afwerkingslaag, het afwerken van de bermen en het inzaaien met graszaad. De voegen in de rijwegbeton in Zonnegem worden ook verder afgewerkt.
  Naar aanleiding van de opening van de Jaarmarktruiterroute op 21 juni 2015, zal de aannemer, zoals in de vorige stand van zaken reeds vermeld, vanaf maandag 22 juni starten met fase 2 van de werken, nl. de opbraak van de rijweg en aanleg van de riolering in Morelgem ter hoogte van de woningen. Tijdens de rioleringswerken zullen stelselmatig de huisaansluitingen en rijwegfundering uitgevoerd worden.
  De aannemer zal zorgen voor minder-hindersteenslag, zodat alle woningen bereikbaar zijn tijdens het bouwverlof dat start op zaterdag 11 juli.

  Stand van zaken 11 juni 2015

  In de Peperstraat is de aannemer bezig met het verder aanleggen van steenslag als definitieve onderlaag en het aanleggen van de afwerkingslaag. Tegen eind van de week van 15 juni zullen de werken afgerond zijn in de Peperstraat. Men zal dan de wegbermen afwerken in Zonnegem en de talud van de beek aan de tijdelijke overloop afwerken. Opgelet! Het beton in Zonnegemveld moet nog steeds uitharden waardoor er nog geen doorgaand verkeer mogelijk is (vermoedelijk tot 2 juli).
  Naar aanleiding van de opening van de Jaarmarktruiterroute op 21 juni 2015, zal de aannemer vanaf maandag 22 juni starten met fase 2 van de werken, nl. de opbraak van de rijweg en aanleg van de riolering in Morelgem ter hoogte van de woningen. Tijdens de rioleringswerken zullen stelselmatig de huisaansluitingen en rijwegfundering uitgevoerd worden.
  De aannemer zal zorgen voor minder-hindersteenslag, zodat alle woningen bereikbaar zijn tijdens het bouwverlof dat start op zaterdag 11 juli.


  Stand van zaken 4 juni 2015
  De aannemer heeft beton gegoten in Zonnegemveld. Dit moet nu nog 28 dagen uitharden waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is.
  Daarnaast is de aannemer bezig met rioleringswerken in de Peperstraat. Tegen eind volgende week (12 juni) zouden deze werken afgerond zijn, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.
  Vanaf 15 juni start de aannemer de rioleringswerken van de Peperstraat richting de dierenkliniek, in Morelgem. Bedoeling is om ook de voetweg aan te pakken tussen huisnummer 77 en 87 in Morelgem, nog voor het bouwverlof. In deze zone van de werken in Morelgem, zal de aannemer minder hinder steenslag voorzien voor de periode van het bouwverlof.
  Het bouwverlof start op 11 juli en duurt tot en met 9 augustus 2015.  Update stand van zaken
  Het beton in Zonnegemweg wordt gegoten op donderdag 4 juni.


  Stand van zaken 28 mei 2015

  De werken in de Peperstraat worden uitgesteld tot na de Dag van het Park van zondag 31 mei. De aannemer zorgt ervoor dat er geen materialen meer op de weg liggen. Vanaf maandag 1 juni zal de aannemer de Peperstraat vaksgewijs en dus in functie van de aan te leggen riolering, opbreken. Na elke werkdag wordt de rijweg terug toegankelijk gemaakt. De aanleg van de riolering en het afwerken van de rijweg zal ongeveer twee weken duren, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. In de week van 1 juni zal de aannemer rijwegbeton aanleggen in Zonnegemveld. Momenteel heeft de aannemer er gestabiliseerd steenslag voorzien. De juiste datum van aanleggen beton, zal nog worden meegedeeld. De aannemer is ook nog bezig met het afwerken van de akkerlanden.

  Stand van zaken 21 mei 2015
  De aannemer is klaar met de werken in het veld. Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, start de aannemer op woensdag 27 mei met het uitbreken van het Peperstraatje (deel tussen het veld en Morelgem). Dit zal voor hinder zorgen (geen doorgaand verkeer mogelijk).
  Op vrijdag 22 mei voert de aannemer een plaatproef uit in het opgebroken stuk in Zonnegemveld. De fundering wordt gecontroleerd op stabiliteit. Indien alles goed is, zal de aannemer in de week van 26 mei daar beton gieten. Dit moet dan nog 28 dagen uitharden voordat er terug verkeer op kan.
  Stand van zaken 7 mei 2015
  De aannemer voert momenteel nog steeds werken uit in het veld. Per dag legt de aannemer tussen 60 en 80 m gresbuizen aan. Op verschillende plaatsen worden ook toezichtsputten voorzien. Via deze putten kan de riolering in de toekomst bereikt worden, in geval van problemen, zonder de volledige strook riolering te moeten opbreken. De uitvoering van de werken zit op schema.
  Stand van zaken 23 april 2015
  De aannemer is momenteel bezig met de aanleg van de riolering in het uitgebroken betonbaantje (inclusief twee toezichtsputten). In de week van 27 april zullen werken uitgevoerd worden in het veld.

  Stand van zaken 16 april 2015

  Op 13 april startte fase 1 van de riolerings- en wegeniswerken in Morelgem. Momenteel wordt ter hoogte van de Gentsestraat in Zonnegem (Zonnegemveld), de bestaande betonverharding over een lengte van ongeveer 100 m uitgebroken. Na opbraak volgt de aanleg van de Aquafin collector die verder in de weilanden, evenwijdig aan de Smoorbeek, tot in Morelgem loopt. De eerste fase zal ongeveer 35 werkdagen in beslag nemen. Er is omleiding voorzien.

  Op 13 april 2015 starten de riolerings- en wegenwerken in Morelgem, Sint-Lievens-Houtem. Het is een groot project waarvan de werken een jaar zullen duren en gefaseerd worden uitgevoerd. De hele wijk krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en de wegenis wordt volledig vernieuwd. De bestaande betonverharding zal vervangen worden door asfalt, er komen voetpaden, groenperken en een aantal parkeerplaatsen. Er zal veel aandacht gaan naar de bereikbaarheid van de woningen tijdens de werken en aan maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.  Op 17 maart organiseerde het gemeentebestuur samen met haar partners, de Vlaamse Landmaatschappij, Farys en Aquafin een infovergadering waar het project nader werd toegelicht. De presentaties zijn te consulteren:
  Presentatie aannemer Van Den Berghe
  Presentatie studiebureau Lobelle
  Presentatie Farys

  Contactpersonen voor deze werken


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF