Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbare werken:
 • Inleiding
 • Wegenwerken
 • Bereikbaarheid
 • Vlaamse overheid
 • Handelaren
 • Nutswerken
 • GIPOD Vlaanderen
 •     Handelaren (Update: 2017-01-18)
  Lees hier de presentatie over de steunmaatregelen voor handelaars tijdens wegenwerken. Deze presentatie werd voorgesteld op de infovergadering naar aanleiding van de werken voor de aanleg van het nieuwe Marktplein. Deze werken starten op maandag 23 januari.

  Openbare werken kunnen gepaard gaan met grote hinder voor handelszaken. Door slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de handelszaken, kunnen zelfstandigen inkomens verliezen. Om daarin tegemoet te komen, kunnen zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden een inkomenscompensatievergoeding krijgen van het Vlaams gewest.

  Kmo's die een overbruggingskrediet aangaan omwille van verminderde inkomsten ten gevolge van hinder van openbare werken kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen een rentetoelage bekomen van 80 tot 100% van de jaarlijkse rentevoet, afhankelijk van de periode van de openbare werken. Ook voor bestaande beroepsleningen kan de rentetoelage worden aangevraagd gedurende de periode van de openbare werken. Lees meer over de voorwaarden, de omvang van de steun en de uitbetalingsprocedure op de website van het agentschap innoveren en ondernemen.

  Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt een nieuwe digitale hinderpremie voor. Deze zal de rentetoelage met de Vlaamse inkomenscompensatievergoeding integreren. Deze vereenvoudigde hinderpremie zou operationeel zijn vanaf het tweede semester van 2017.

  Vragen over tijdelijke werkloosheid in het kader van wegenwerken? Meer info op de website van de RVA. De wetgever heeft het feit dat wegenwerken kunnen leiden tot de onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst uit te voeren erkend. In welbepaalde gevallen en mits het naleven van de procedures en voorwaarden die uitgelegd staan op de website van de RVA, kunnen werkgevers en hun werknemers beroep doen op tijdelijke werkloosheid.
  RVA: 'Wanneer ten gevolge van wegenwerken de winkel moeilijker toegankelijk wordt voor het publiek, kan dit leiden tot een daling van het cliënteel en de verkoop. Deze daling kan ertoe leiden dat een aantal personeelsleden nog onmogelijk kan tewerkgesteld worden. Voor deze personeelsleden kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvaard worden. De personeelsleden voor wie nog werk beschikbaar is, zij het slechts deeltijds, kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden aangezien voor hen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet volledig onmogelijk is. Wanneer de winkel volledig ontoegankelijk zou worden, zowel voor het cliënteel als voor het personeel, kan het voltallige personeel gedurende de duur van de wegenwerken tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht. De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA zal een beslissing nemen, eventueel na de werkgever uitgenodigd te hebben of na een controleonderzoek. Deze beslissing is niet tijdsgebonden, doch de RVA zal steeds trachten zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.'
  Bent u werkgever en hebt u vragen over tijdelijke werkloosheid?
  Dan kunt u terecht in het kantoor van Gent op het nummer 09 265 88 57 of via tijdelijkewerkloosheid.gent@rva.be.

  Wenst u nauwgezet de werken in Sint-Lievens-Houtem op te volgen? Schrijf u in op de nieuwsbrief 'ondernemen in Sint-Lievens-houtem'.
  Vragen, klachten of meldingen over de werken kan u doorgeven via het meldpunt.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF