Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbare werken:
 • Inleiding
 • Wegenwerken
 • Bereikbaarheid
 • Vlaamse overheid
 • Handelaren
 • Nutswerken
 • GIPOD Vlaanderen
 •      (Update: 2017-11-21)
  Stand van zaken
  Maandag 20 november start de aannemer met het plaatsen van het straatmeubilair. Dit brengt geen hinder mee voor het verkeer.
  Aangezien het verkeer in het centrum opnieuw normaal verloopt, hebben ook de bussen van De Lijn terug hun gewone route en halteplaatsen.

  Stand van zaken
  Van woensdagmorgen 11 oktober tot zaterdagmorgen 14 oktober zal de Coomansgang worden afgesloten voor aansluitingswerken en asfaltering.
  Vanaf donderdag 12 oktober wordt de Edg. Tinelstraat afgesloten voor het gieten van de toplaag van het asfalt. Het verkeer wordt omgeleid via de Fabrieksstraat en Eiland. Eiland wordt vanaf 12 oktober om 6 uur terug opengesteld voor het verkeer.

  Stand van zaken

  Op maandag 14 augustus is de doorgang van Marktplein naar Polbroek terug opengesteld voor het verkeer.De buslijnen 46/47 gaan terug via Polbroek richting Zottegem en Wetteren. De halten Polbroek/Marktplein en Hoeksken zijn terug in gebruik.
  De doorgang van Marktplein naar Eiland is vanaf 14 augustus afgesloten voor het aanleggen van natuursteen.
  De doorgang Schoolstraat is weer open sinds 1 september.

  De aannemer is gestart met de aanleg bomensubstraat voor de bomen langs de promenade en de aanleg voetpaden in betonstraatstenen in de Polbroek.
  De verlichtingspalen zijn geplaatst op Marktplein en Polbroek - Paardemarkt.
  De fontein aan het gemeentehuis wordt voorzien van spuitkoppen, bekabelingen, afwateringsbuizen ...

  Geplande werken in de komende weken:
  - Verdere aanleg voetpaden in natuursteen t.h.v. gemeentehuis
  - Verdere aanleg pleinverharding/ parkeerplaatsen in natuursteen t.h.v. het postkantoor
  - Verdere aanleg parkeerplaatsen in natuursteen onder de Markthal en op het Marktplein
  - Verdere aanleg bomensubstraat
  - Verder afwerken zone fontein en zone technische ruimte voor fontein
  - Plaatsen trappen langsheen de promenade/parkeerplaatsen
  - Verdere aanleg van de voetpaden in betonstraatstenen Polbroek

  Geplande werken tot eind oktober:
  - Aanleg voetpaden in natuursteen t.h.v. Polbroek
  - Renovatie sokkel Livinuskruis
  - Aanleg toplaag E. Tinelstraat + afwerking/aansluiting voetpad t.h.v. Delhaize
  - Aanleg trappen schandpaal en monteren nieuwe schandpaal t.h.v. het gemeentehuis


  Stand van zaken 10 augustus 2017

  Op maandag 14 augustus wordt de doorgang van Marktplein naar Polbroek terug opengesteld voor het verkeer.
  De doorgang van Marktplein naar Eiland wordt vanaf 14 augustus afgesloten voor het aanleggen van natuursteen.
  Woensdag 16 augustus start de aannemer met het plaatsen van het glas op de markthal. Ook wordt gestart met de opbouw van de fontein.

  Stand van zaken 28 juli 2017

  Na het bouwverlof (dinsdag 1 augustus) start de aannemer met de aansluiting van de Schoolstraat en Eiland. Hiervoor wordt vanuit Marktplein de toegang tot de Schoolstraat vanaf 1 augustus en Eiland vanaf 3 of 4 augustus, afgesloten voor alle verkeer.
  De aannemer streeft ernaar om zeker de Schoolstraat berijdbaar te krijgen tegen de start van het nieuwe schooljaar.
  Er wordt tijdens deze fase tweerichtingsverkeer voorzien in Hofkouter en er zal daar een parkeerverbod gelden.

  Stand van zaken 29 juni 2017

  Op het marktplein zijn de palen geplaatst voor de markthal. Op het middenplein werden de parkeervakken gebetonneerd.
  In de Paardemarkt in de rijwegbeton aangelegd. Deze straat is ook weer toegankelijk voor verkeer.
  In de Polbroek werd de fundering aangelegd voor de voetpaden en werden de natuurboordstenen geplaatst.
  Aan de noordkant van Marktplein werden de voetpaden in natuursteen aangelegd.

  Planning
  • verder plaatsen voetpaden in natuursteen op de noordzijde van Marktplein
  • de parkeervakken in natuursteen aanleggen op het middenplein
  • verder plaatsen van boordstenen in de Polbroek
  • verder plaatsen fundering voetpaden in de Polbroek
  Spectaculair werk op 12 juli: op woensdag 12 juli is voorzien dat het kader van de markthal wordt geplaatst. Dit zal gebeuren met grote kranen en gebeurt in 5 stukken.
  Vanaf 1 augustus zal het glas van de markthal geplaatst worden.
  Het gieten van beton in Polbroek is voorzien voor 8 en 9 augustus.

  Na het bouwverlof worden Eiland en Schoolstraat afgesloten voor werken. Bedoeling is om zeker de Schoolstraat af te werken voordat het nieuwe schooljaar start.

  Stand van zaken 16 juni 2017
  Vanaf maandag 19 juni, in de late namiddag, zal de Paardemarkt opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.
  Planning volgende 2 weken:
  o plaatsen straatkolken Polbroek
  o huisaansluitingen Polbroek
  o onderfundering en fundering rijweg Polbroek
  o aanleg voetpaden Paardemarkt-Polbroek
  o aanleg voetpaden noordzijde Marktplein (even nummers)
  o aanleg rijlopers in beton Marktplein


  Stand van zaken 1 juni 2017

  Bouwverlof hoofdaannemer Aclagro: vanaf 10 juli, de onderaannemer (Verhofste) die de staalstructuur plaatst, zal tot en met 14 juli doorwerken.

  Planning volgende 2 weken:
  o plaatsen straatkolken Paardemarkt
  o huisaansluitingen Polbroek
  o onderfundering en fundering rijweg Paardemarkt
  o aanleg voetpaden Paardemarkt
  o aanleg voetpaden noordzijde (even nummers)
  o aanleg betonverharding Paardemarkt

  Planning tot bouwverlof:
  o plaatsen staalstructuur Markthal: van 26 juni tot en met 14 juli
  o aanleg betonverharding rijlopers parking Marktplein: week van 19 juni
  o aanleg onderfundering en fundering Polbroek

  Tegen het bouwverlof zal de definitieve betonverharding Paardemarkt, inclusief kruispunt met Marktplein - Polbroek, zijn aangelegd, zodat verkeer langs Paardemarkt richting Marktplein zuid opnieuw mogelijk is. De doorsteek vanuit Polbroek richting Marktplein zuid zal ook mogelijk zijn tegen bouwverlof, al dan niet op de definitieve verharding.

  Stand van zaken 5 mei 2017

  Planning werken Marktplein voor de komende 2 weken:
  - Riolering Marktplein noord:
  o Aanleg riolering (RWA en DWA) tussen Schoolstraat en nr. 90
  o Aanleg huisaansluitingen
  o Plaatsen straatkolken
  - Wegenis zuidzijde:
  o Aanleg natuursteen voetpaden
  - Wegenis noordzijde:
  o Plaatsen onderfundering promenade (voetpad + fietspad)
  o Plaatsen acodrain
  o Opbraak rijweg en plaatsen onderfundering

  Opgelet! Vanaf 15 mei wordt de Paardemarkt afgesloten. Leer er hier meer over.

  Stand van zaken 28 april 2017

  De aannemer legt momenteel verder de voetpaden aan op de zuidkant van het Marktplein. Ook de huisaansluitingen aan de noordzijde worden verder uitgevoerd. Op de noodzijde wordt ook de onderfundering voor de voetpaden aangelegd.

  De Schoolstraat en Kloosterstraat worden vanaf vanavond terug opengesteld. Dit betekent dat er vanaf dan terug eenrichtingsverkeer geldt in de Hofkouter. In de Hofkouter blijft het parkeerverbod nog gelden.

  Vanaf half mei wordt een volgende fase gestart van de werken. Dan zal de gewestweg N461 ter hoogte van de Paardemarkt worden afgesloten. Dit zal verschillende omleidingen tot gevolg hebben om het Marktplein te bereiken. Van zodra deze vastliggen zullen we hierover uitgebreid communiceren.

  Stand van zaken 21 april 2017
  De planning voor volgende week en de week erna voor het Marktplein is de volgende:
  Riolering:
  - Aanleg riolering kant Noord tot aan de Schoolstraat (zowel DWA als RWA)
  - Maken huisaansluitingen vanaf de Schoolstraat richting Eiland

  Wegenis:
  - E. Tinelstraat:
  o Aanleggen voetpadverharding in natuursteen
  - Marktplein zuid en t.h.v. gemeentehuis:
  o Aanleggen voetpadverharding in natuursteen
  - Marktplein noord:
  o Aanleggen fundering voetpadverharding vanaf de Schoolstraat, volgend op de huisaansluitingen

  Intussen wordt ook verder gewerkt aan de opbouw van de Markthal:
  - Bekisting plaatsen en betonneren van de funderingszolen.

  Opgelet! De toegang tot het gemeentehuis, voor mensen komende van Eiland, loopt via de Livinusgang (naast de kerk) en de politie. Er is bewegwijzering voorzien.

  Stand van zaken 30 maart 2017

  De aannemer is bezig met het aanleggen van de voetpaden in de Edg. Tinelstraat en de fundering van de voetpaden aan de zuidkant van het Marktplein. De aannemer voert verder ook nog werken uit ter hoogte van het gemeentehuis. De diensten blijven wel steeds bereikbaar.
  Vanaf woensdag 5 april wordt rijwegbeton aangelegd in de zuikant van het Marktplein.

  De tweede fase van de werken, de noordkant van het Marktplein, is voorzien vanaf 13 april.

  Zie de fotoreportage.

  Stand van zaken 24 maart 2017

  De aannemer werkt aan de zuidkant van het Marktplein verder aan de fundering van de voetpaden en het plaatsen van natuursteen boordstenen en voetpaden.
  Als de weersomstandigheden het toelaten, zal de aannemer in de week van 3 april rijwegbeton voorzien op de zuidkant van het Marktplein.
  De aannemer neemt geen bouwverlof tijdens de paasvakantie.

  De foto's geven een mooi beeld van de evolutie van de werken.

  Stand van zaken 16 maart 2017

  De aannemer heeft in de Edg. Tinelstraat, tot aan het rondpunt het rijwegbeton aangelegd. Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden zal de aannemer volgende week de voetpaden in natuursteen aanleggen.
  Vanaf nu is het mogelijk dat de aannemer de werkdag vroeger start. Zo kunnen ze de werken beginnen om 6.30 uur.

  De foto's geven een mooi beeld van de evolutie van de werken. Het gaat vooruit!

  Stand van zaken 10 maart 2017

  De komende twee weken zal de aannemer de huisaansluitingen aan de zuidkant van het Marktplein afwerken. Verder wordt de riolering aangelegd ter hoogte van de rotonde, wordt de Coomansgang aangesloten op de riolering en wordt de fundering aangelegd voor de voetpaden.
  Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden zal de aannemer in de week van 13 maart het rijwegbeton aanleggen in de Edg. Tinelstraat en wordt er gestart met de aanleg van de voetpaden in natuursteen de week nadien.

  Volg de fotoreportage over de werken.

  Stand van zaken 3 maart 2017

  Momenteel worden de laatste strengen riolering aangelegd op het einde van Marktplein zuid tot Polbroek. Intussen is in de Edg. Tinelstraat de fundering van de asfaltverharding aangelegd en de rest van de voetpaden in betonstraatstenen.

  De werken vorderen goed, ondanks het slechte weer van de voorbije dagen, als alles meezit zal in de week van 13 maart de rotonde worden aangelegd (natuurlijk onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden of slecht weer). Intussen wordt ook alles voorbereid om de wegenis Marktplein zuidkant aan te leggen. Deze nieuwe weg is uitgezet. Nadien volgt de aanleg van de onderfundering, daaropvolgend de aanleg van de betonverharding met lijnvormige elementen en de aanleg van de voetpaden.

  Volg de fotoreportage over de werken.

  Stand van zaken 23 februari 2017

  uitgevoerde werken:
  Riolering:
  - De riolering werd verder aangelegd in Marktplein.
  - De huisaansluitingen zijn aangelegd tot aan De Coomansgang.
  - De kantstroken en boordsteden werden aangelegd in de Edg. Tinelstraat. Ook is er gestart met de aanleg van de voetpaden en de onderfundering van de rijweg.
  - De onderfundering is aangelegd voor de rotonde en voor het voetpad ter hoogte van de rontonde tot aan de school.

  Planning komende twee weken
  - Verdere aanleg van riolering.
  - Uitvoering huisaansluitingen.
  - Aansluiting riolering Kloosterstraat en De Coomansgang. Opgelet! Tijdens deze werken zal de straat opnieuw worden afgesloten. De betrokken bewoners worden hiervan verwittigd door de aannemer.
  - In de Edg. Tinelstraat wordt de fundering van de rijweg verder aangelegd, zal de onderlaag van het asfalt worden gegoten en worden de boordstenen verder aangelegd.
  - Voor de rotonde en de rest van de zuidzijde van het Marktplein wordt verder gewerkt aan de fundering van de rotonde en de voetpaden en zullen de boordstenen voor de rotonde worden geplaatst.

  Volg de fotoreportage over de werken.

  Stand van zaken 17 februari 2017
  uitgevoerde werken:

  - Aanleg riolering (DWA-RWA) tot aan De Coomansgang.
  Planning week 20 februari:
  - Verdere aanleg riolering vanaf De Coomansgang tot Polbroek, met aansluitend maken van huisaansluitingen.
  - Aanleg boordstenen en kantstroken in de Edg. Tinelstraat.
  - Aanleg voetpaden en parkeervakken in betonstraatstenen in de Edg. Tinelstraat.
  - Aanleg grondkoffer en fundering rijweg in de Edg. Tinelstraat, incl. plaatsen straatkolken.
  - Aanleg grondkoffer en fundering voor de rotonde.

  Opgelet! Donderdag 23 februari vanaf 7.30 uur en vrijdag 24 februari tot 18 uur, wordt de Coomansgang afgesloten voor het aanleggen van de riolering.
  Voor het afvoeren van aarde, zal er van maandag 20 februari tot en met woensdag 22 februari geen parkeergelegenheid zijn op het marktplein (deel van het plein ter hoogte van de Schoolstraat tot bovenaan).


  Volg de fotoreportage over de werken.

  Stand van zaken 10 februari 2017

  Planning week 13 februari
  De planning voor de komende twee weken ziet er als volgt uit:
  - In de Edg. Tinelstraat wordt de fundering aangelegd van de voetpaden.
  - De huisaansluitingen worden uitgevoerd van Marktplein tot aan de Coomansgang.
  - De aannemer start met de fundering van de markthal.

  Stand van zaken 3 februari 2017
  Uitgevoerde werken:
  - Opbraak wegenis Edg. Tinelstraat en zuidzijde Marktplein tot aan Polbroek.
  - Aanleg riolering in de Edg. Tinelstraat en aansluiting op de nieuwe leiding.
  Planning:
  De planning voor de komende twee weken ziet er als volgt uit:
  - Verdere aanleg riolering t.h.v. gemeentehuis en zuidzijde Marktplein tot De Coomansgang.
  - Aansluiten riolering op bufferbekken.
  - Plaatsen straatkolken in de Edg. Tinelstraat en aanleg fundering wegenis in de Edg. Tinelstraat.
  - Plaatsen lijnvormige elementen Edg. Tinelstraat.
  - Aanleg voetpaden Edg. Tinelstraat.
  - Start fundering markthal.

  Stand van zaken 30 januari 2017

  Dinsdag 31 januari zal de aannemer de straat van aan de Coomansgang tot aan Polbroek verder opbreken. Dit betekent dat er ook in dat deel van het Marktplein geen verkeer meer zal mogelijk zijn en dat er ook geen auto's kunnen geparkeerd staan. Men zal wel nog kunnen parkeren op het plein zelf tussen de Coomansgang en Paardemarkt, enkel tegenover de woningen 33-57 zal er op het plein een smalle zone opgebroken worden.

  Stand van zaken 26 januari 2017

  De aannemer is maandag 23 januari gestart met het uitbreken van de straat en het plein in Edg. Tinelstraat en Marktplein (zuidkant).

  Afvalophaling werfzone
  De aannemer zorgt in de werfzone voor de verzameling van het afval. Hij biedt dit aan ILVA aan, op een afgesproken plaats.
  Als bewoner in de werfzone, zet u het afval buiten zoals gewoonlijk. Zorg er wel voor dat u de straatnaam en het huisnummer vermeldt op de bak voor het glas en GFT. Zo weet de aannemer waar hij de bakken moet terugplaatsen.

  Handelaars bereikbaar
  De handelaars blijven bereikbaar tijdens de werken. De handelszaken in de werfzone zijn bereikbaar te voet.
  Sommige handelszaken doen speciale acties of hebben extra promoties tijdens de werken.

  Parkeren
  Op het Marktplein geldt er kortparkeren. In deze eerste fase zijn er parkeerkplaatsen aan de noordzijde, waar ook het verkeer doorkan en er zijn nog een aantal plaatsen op het plein zelf. U kan er 2 uren parkeren, mits het voorleggen van een parkeerschijf. Het kortparkeren geldt van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 18 uur.
  Langparkeren kan op de parking in Hofkouter. Daar zijn er 148 plaatsen voorzien. Van daaruit kan u, op 3 min. wandelen naar het Marktplein, naar de zone van de wekelijkse markt (dat tijdens de werken plaatsvindt in de Schoolstraat en de Sen. Verbrugghenlaan) en via de Livinusgang (pad naast de kerk) naar de site De Fabriek.

  Openbaar vervoer
  Tijdens de werken zijn er een aantal haltes van De Lijn verlegd.
  Lijnen 46-47:
  Niet-bediende haltes: Marktplein, Kerk
  Vervanghaltes: Hoeksken / Mgr. Meulemanstraat
  Extra halte: vooraan in Polbroek (ter hoogte van Marktplein)

  Lijn 49:
  Niet-bediende haltes: Kerk, Marktplein
  Vervanghaltes: Fabrieksstraat, Kerk (in Eiland)
  Extra haltes: Marktplein (ter hoogte van de Post), Kerk (in Eiland)

  Lijn 92:
  Niet-bediende haltes: Kerk, Molenkouter
  Vervanghaltes: Fabrieksstraat - Letterhoutem: Kerkstraat
  Extra haltes: halte Dries, halte Sint-Lievensstraat

  Om precies te weten wanneer de bus, waar stopt, kan u via de website van De Lijn de route invullen. Dan geeft het systeem ook aan waar de tijdelijke haltes zich bevinden en wanneer deze bediend worden.  Stand van zaken 20 januari 2017

  De eerste fase van de werken voor de aanleg van het nieuwe Marktplein starten op maandag 23 januari. Ter voorbereiding werden de bomen gerooid op het marktplein.
  Lees alles over de heraanleg van het Marktplein.

  Stand van zaken 11 januari 2017

  Aannemer Aclagro start op maandag 23 januari met de eerste fase van de aanleg van het nieuwe Marktplein. Lees meer over deze eerste fase.

  Stand van zaken 23 december 2016

  Op maandag 23 januari start de aannemer met de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken op en rond het marktplein. Deze werken zullen gefaseerd verlopen over een periode van een jaar (onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden), zodat het marktplein steeds gedeeltelijk zal bereikbaar zijn.

  In een eerste fase zullen de werken Edg. Tinelstraat, incl. rondpunt uitgevoerd worden, daarna volgt de rest van de zuidzijde van het marktplein tot aan de hoek met Polbroek. Alle handelaars zullen gedurende het volledige project bereikbaar blijven. Er is gratis parkeergelegenheid op de nieuwe parking Hofkouter, op wandelafstand van het Marktplein.

  Om meer informatie te geven over de fasering, timing en het verloop van de werken, plant het gemeentebestuur een infovergadering voor de inwoners en een infovergadering voor de handelaars:

  • Woensdag 11 januari om 19.30 uur voor de inwoners
  Donderdag 12 januari om 19 uur voor de handelaars

  De infovergaderingen vinden plaats in CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19, in aanwezigheid van het gemeentebestuur, het studiebureau en de aannemer. Zij zullen antwoord kunnen geven op eventuele vragen.
  Op de infovergadering voor de handelaars zal ook een vertegenwoordiging van UNIZO aanwezig zijn om meer uitleg te geven over de eventuele tussenkomsten bij inkomstenverlies door de werken.

  Stand van zaken 15 november 2016

  In het kader van de heraanleg van het marktplein en omgeving, start de aannemer Aclagro op dinsdag 15 november met een aantal voorbereidende werken met minimale hinder.

  Gedurende ongeveer 4 weken (tot half december) zal Aclagro sonderingen uitvoeren. Deze starten op 15 november in de Edg. Tinelstraat en gaan zo verder langs de zuidkant van het marktplein (kant school) tot aan de gewestweg in Polbroek. Aansluitend volgen de sonderingen in de gewestweg om dan via de noordzijde van het marktplein, richting kerk en gemeentehuis te gaan.

  Concreet zal de aannemer putten maken in het voetpad en het wegdek om na te kijken of er eventueel nutsleidingen binnen de zone van de geplande riolering liggen. In totaal zullen er minimum 37 putten gegraven worden. Elke donderdagnamiddag zullen de putten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de nutsleidingen en de gemeente geïnspecteerd worden. Tegen vrijdagnamiddag zullen alle sonderingsputten opnieuw gevuld zijn. Op die locaties waar de sonderingen in het voetpad eventueel de toegang tot handelaars en school zouden bemoeilijken, voorziet de aannemer platen om een vlotte toegang te verzekeren.


  Stand van zaken eind augustus
  Aannemer Wagro start vanaf 29 augustus 2016 met diverse kleine lokale herstellingen aan eerder uitgevoerde nutswerken. Op die manier beoogt de gemeente als bouwheer een kwaliteitsvolle afwerking van de nutswerken.

  Stand van zaken 28 juni 2016
  Deze week zal aannemer Lievens een tijdelijke riolering aanleggen ter hoogte van het geplande bufferbekken. Volgende week zullen rondom het geplande bufferbekken damplanken in de bodem geplaatst worden. de laatste week voor het bouwverlof (bouwverlof van 18 juli tot 8 augustus) zal grondbemaling geplaatst worden en zal gestart worden met grondwater op te pompen om de put voldoende droog te krijgen. Na het bouwverlof starten de eigenlijke werken: het uitgraven van de bouwput, de vloerplaat en wanden plaatsen.

  Opgelet: voor de werken zal ook een deel van de weg worden ingenomen. Om de veiligheid van alle partijen te waarborgen wordt er gewerkt met een omleiding.

  Stand van zaken 9 juni 2016
  Week 6 juni: Paardenmarkt tot aan café Pede
  Week 13 juni: verder tot in Eiland
  Week 20 juni: Eiland vanaf opslagplaats materiaal tot E. Tinelstraat (kant gemeentehuis)

  Stand van zaken 2 juni 2016

  Momenteel werkt de aannemer van Polbroek tot in de Paardenmarkt. Om de veiligheid te garanderen, komen hier verkeerslichten. Hou dus rekening met enige vertraging.
  In de week van 6 juni plant de aannemer werken vanaf de Paardenmarkt nr. 10A tot aan Marktplein nr. 58. In de week van 13 juni wordt verder gewerkt tot aan Eiland (kruispunt met Hofkouter).
  In de week van 20 juni zal er worden gewerkt in Eiland (aan de kant van de kerk) tot voorbij het gemeentehuis.

  Intussen zullen er ook werken zijn op het Marktplein voor lokale aanpassingen. Deze werken zullen twee weken duren vanaf de week van 6 juni. Daarna zijn er ook nog werken in de Kloosterstraat en in de De Coomansgang.

  De aannemer streeft ernaar om het herstel van de wegenis direct te laten volgen op de sleufwerken. Hou rekening met een week hinder op het moment dat de leidingen worden aangelegd (graven van de sleuf, plaatsing van de diverse leidingen en kabels en de herstelling van de wegenis).

  Na de verschillende fasen voor de aanleg, worden alle bestaande huisaansluitingen voor water, gas en telecom over van de oude naar de nieuwe leidingen aangesloten.

  Stand van zaken 25 mei 2016
  De aannemer zal pas vanaf volgende week de zone van Polbroek tot de Paardemarkt uitvoeren. Momenteel in de aannemer bezig in het marktplein zelf om een doorsteek te voorzien.  Stand van zaken 20 mei 2016
  Op dinsdag 17 mei is Solva gestart met het archeologisch onderzoek dat zich toespitst op de zone van het geplande bufferbekken en de waterpartij. Concreet zal een oppervlakte van 620 m² aan de oostelijke zijde (kerk) van het Marktplein onderzocht worden. Door deze ingreep zullen een aantal parkeerplaatsen niet meer beschikbaar zijn. Het onderzoek zal ongeveer 8 weken duren. Info over het archeologisch onderzoek: SOLVA tel. 053 64 65 36.

  De nutswerken zijn deze week verder opgeschoven richting Polbroek. In de week van 23 mei zal de zone van Polbroek tot de Paardenmarkt uitgevoerd worden. Hierbij zal een deel van de rijweg worden ingenomen, waardoor toch wat hinder te verwachten is voor het doorgaand verkeer. Voor de veiligheid zal er wellicht gewerkt worden met verkeerslichten.

  Stand van zaken 13 mei 2016
  Op maandag 9 mei zijn de voorbereidende nutswerken gestart in de Edg. Tinelstraat ter hoogte van Delhaize. Via sleuven, bij voorkeur en waar mogelijk in het voetpad, worden de werken uitgevoerd. Dit is niet altijd mogelijk waardoor er hinder kan zijn voor het doorgaand verkeer.
  De eerste week van de nutswerken liep tot aan de Kloosterstraat. De aannemer werkt steeds in stroken van ongeveer 150 m die nadien worden gedicht.
  In de week van 16 mei (opgelet: maandag 16 mei zal de aannemer niet werken) zullen de nutswerken verder uitgevoerd worden tot aan Polbroek.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF