Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Inname openbaar domein:
    Inleiding (Update: 2017-10-19)
Opgelet! Aannemers die wegenwerken uitvoeren op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem moeten uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de werken hun aanvraag indienen. Indien er een inname gepland is van de openbare weg door het plaatsen van een container, kraan, gevelstelling,... moet die aanvraag uiterlijk 10 werkdagen voor inname ingediend zijn. De indiening van deze aanvragen kan online.

Indien u gebruik maakt van het openbaar domein bij de organisatie van een evenement, bij een verhuis, plaatsing container, ... bent u verplicht een melding te doen aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem of via het E-loket.
Volgende termijnen moet u hierbij in acht nemen:
  • voor wielerwedstrijden moet de aanvraag 3 maanden op voorhand gebeuren (= wettelijke termijn); ook de wielerbond zal geen goedkeuring meer geven indien de aanvraag te laat wordt ingediend;
  • voor festiviteiten moet de aanvraag 1 maand op voorhand ingediend worden;
  • voor wegenwerken geldt een termijn van 14 dagen voor aanvang van de werken;
  • voor andere innames van het openbaar domein (container, verhuis, ...) geldt een termijn van 10 werkdagen op voorhand voor indienen van de aanvraag.
Bij het ingebruiknemen van openbaar domein moet u een retributie betalen.
Voor het ontlenen van verkeersborden, blitslampen en nadars wordt eveneens een retributie geheven.

U vindt hier de het formulier betreffende de aanvraag inname openbaar domein. 
Contactpersoon:
Jean-Paul Tavernier, tel. 053 60 72 27, ow@sint-lievens-houtem.be

 
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF