Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Verkiezingen:
 • Inleiding
 • Burgers lidstaten Euro...
 • Formulieren
 • Geldig stemmen
 • Sperperiode
 • Volmacht
 •      (Update: 2018-05-16)
  Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
  Als Unieburger of als niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft u de keuze om al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen.

  Voorwaarden Unieburgers
  • meerderjarig zijn
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • een E of E+ kaart hebben, een bijlage 8 of 8bis hebben
  Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie
  • meerderjarig zijn
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • 5 jaar ononderbroken hoofd- en wettelijk verblijf in België hebben
  • bij de aanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven
  Zodra u het stemrecht heeft, bent u verplicht om te gaan stemmen.
  Indien u van bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 reeds stemrecht hebt en u voldoet nog steeds aan de kiesvoorwaarden, dan moet u geen nieuwe aanvraag indienen.

  Hoe moet u zich als buitenlandse kiezer inschrijven?
  • Op het gemeentehuis, dienst burgerzaken een aanvraag invullen vóór 31 juli 2018
  • De aanvraag wordt dan onderzocht door het college van burgemeester en schepenen en u wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF