Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Natuur Educatief Centrum:
 • Even kennis maken
 • Contact
 • Vrijetijdsaanbod
 • Activiteiten scholen
 • Praktisch
 • Vrijwilligers
 • Materialendepot
 • Reservatie/Evaluatie
 • Bereikbaarheid en toeg...
 • Klimaatvriendelijk ond...
 •     Klimaatvriendelijk onderweg (Update: 2017-08-16)

  Elke dag ben je onderweg: naar school, naar de bibliotheek, de sportclub,de muziekacademie, de jeugdbeweging … noem maar op. Tijdens een jaar verzamel je dus heel wat kilometers.

  Hoe vaker je met de auto gaat, hoe meer energie je verbruikt en dus bijdraagt tot de opwarming van het klimaat. Maar, het kan ook anders.Je kan ervoor kiezen om eens wat vaker te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of autodelend op stap te gaan.

  In 2015 en 2016 organiseerde het Natuureducatief Centrum De Pastorie tijdens de maand mei de actie Sint-Lievens-Houtem klimaatvriendelijk onderweg. Tijdens deze acties verzamelden alle scholieren van de lagere scholen van Sint-Lievens-Houtem samen respectievelijk 3606 en 3832 CO2-vrije en dus klimaatvriendelijke kilometers. Ondanks het enthousiasme aan de start van de acties daalde het aantal effectieve deelnemers  van 210 naar 138.

  Tijdens het schooljaar 2016-2017 zal worden onderzocht in welke mate geëngageerde ouders in de toekomst bij het project kunnen worden betrokken om de actie in alle scholen, alsook over de schoolgrenzen heen, van onderuit  verder te laten groeien.

  Wie mee wil brainstormen, kan contact opnemen met Rita Van Stappen via necdepastorie@sint-lievens-houtem.be of gsm 0478 63 45 69.
   

  Aftrap van de actie in 2016
  Autodelend naar school?

  Ook autodelen is een stap in de goede richting en bovendien bespaar je geld en tijd.

  Hoe vind je een carpoolpartner?

  Om autodelen praktisch te organiseren, moeten vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Dit gebeurt op elke school met een gemeentelijk stratenplan.
  Op dit plan duid je met een sticker en volgnummer je woonplaats aan. Vervolgens noteer je op de bijhorende lijst naast je volgnummer je naam, contactgegevens en het aantal passagiers dat je kan meenemen.
  Op het stratenplan ontdek je gemakkelijk wie nog wenst te carpoolen en eventueel in de buurt woont of langs hetzelfde traject naar school gaat.
  Rest enkel nog contact met elkaar op te nemen en onderling af te spreken.


  Bij carpooling moet steeds worden rekening gehouden met volgende zaken:

  Iedere passagier die je in de wagen meeneemt, is een ‘zwakke weggebruiker’, net zoals fietsers en voetgangers. Als de chauffeur een ongeval veroorzaakt waarbij de passagiers gewond geraken, vergoedt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (die in België bij wet verplicht is) de lichamelijke schade alsook de schade aan kledij. Zwakke weggebruikers worden bij wet altijd beschermd tegen discussies over aansprakelijkheden. Daarom maakt het niets uit of je in fout bent of niet. Mocht achteraf blijken dat een andere bestuurder verantwoordelijk was voor het ongeval, dan zal de verzekeringsmakelaar de schadevergoeding die hij betaalde verhalen op de verzekeringsmakelaar van de andere bestuurder.
  Aantal passagiers: opgelet: wanneer meer personen worden vervoerd dan wettelijk toegelaten, dan zal de verzekeraar een deel van de kosten van de schadevergoeding op de chauffeur verhalen.Volgens de verkeersregels mag je niet meer personen vervoeren dan er veiligheidsgordels voorzien zijn. Meestal komt dit neer op 2 personen vooraan, en 3 achteraan. Maak vooraf duidelijke afspraken over de verdeling van de kosten of een beurtrol, wanneer kinderen worden opgehaald en teruggebracht ...   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF