Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Natuur Educatief Centrum:
 • Even kennis maken
 • Contact
 • Vrijetijdsaanbod
 • Activiteiten scholen
 • Praktisch
 • Vrijwilligers
 • Materialendepot
 • Reservatie/Evaluatie
 • Bereikbaarheid en toeg...
 • Klimaatvriendelijk ond...
 •      (Update: 2017-04-01)
  Voorwaarden uitbating drankenstand tijdens feestelijke inhuldiging dorpskernvernieuwing Zonnegem:

  - Verzorgen receptie en aansluitende drankverkoop van 18 uur tot 23 uur op zaterdag 13 mei 2017.

  - Van 18 tot 19 uur staat de vereniging tijdens de openingsreceptie met minstens 6 medewerkers in voor het bedienen van hapjes en dranken voor rekening van de gemeente.

  - Tappen, togen, koelinstallatie, drank, glazen of recycleerbare bekers en alle andere nodige materialen zijn te voorzien door de vereniging en dienen ter plaatse te worden gebracht op
  vrijdag 12 of zaterdag 13 mei (uren af te spreken), gestald op de daarvoor voorziene plaatsen en afgevoerd ten laatste op maandag 15 mei.

  - De uitbater mag vrij kiezen welke dranken geschonken worden, maar er moeten minstens 4 duurzame dranken worden aangeboden (lokaal gebrouwen, bio of Fairtrade). Bij de
  kandidaatstelling moet worden opgegeven welk aanbod aan welke prijs wordt voorzien. Er wordt gestreefd naar een drankenaanbod aan democratische prijzen. Verkooptarieven
  bedragen maximaal 2 euro/ consumptie voor frisdranken, fruitsap, koffie, lichte bieren en wijn en 3 euro/ consumptie voor speciale bieren. Er worden geen sterke dranken of jenevers
  geschonken.

  - De standplaatsvergunning is geldig als toelating tot het schenken van dranken met inachtneming van alle hygiënemaatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid (normen
  FAVV – zie www.favv.be).

  - Bij inzet van vrijwilligers moet de Wet op de vrijwilligers worden nageleefd (www.vrijwilligerswerk.be).

  - Een verzekering moet worden afgesloten die de aansprakelijkheid dekt voor schade (materiële en lichamelijke) voortvloeiend uit de organisatie.

  - Na afsluiting worden alle afval, tafels en stoelen verzameld en wordt de feestzone afgesloten met nadars op aanwijzing van de organisatie.

  Wie als vereniging interesse heeft om de drankenstand uit te baten, kan zijn kandidatuur schriftelijk of per e-mail indienen tegen uiterlijk 13 april 2017. Dit ter attentie van NEC De Pastorie, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, info@necdepastorie.be. Indien er meerdere kandidaten zijn die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, gebeurt de toewijzing via loting op donderdag 27 april 2017 tijdens het college in de raadszaal.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF