Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Zomerjaarmarkt:
 • programma
 •      (Update: 2017-06-09)
  Tijdens de zomerjaarmarkt van 2017 organiseert de gemeente een rommelmarkt.
  De markt wordt georganiseerd volgens de gangbare wetgeving op de ambulante handel: particuliere standhouders mogen enkel hun overschotten verkopen.
  Professionele standhouders worden toegelaten maar moeten zich kenbaar maken.

  Praktische organisatie en voorwaarden:

  • De rommelmarkt wordt georganiseerd op zondag 25 juni tussen 14 en 18 uur, langs de asfaltstrook evenwijdig aan de weide op de Polbroek.
  • Iedereen mag deelnemen, zolang het gaat om de verkoop van overschotten.
  • Professionele standhouders mogen deelnemen maar deze moeten zich dan bekendmaken (dit moet uithangen aan hun stand volgens de wetgeving op de ambulante handel).
  • Een plaats meet maximum 6 meter lang. De auto kan bij de stand staan.
  • Standen worden toegekend zolang er plaats is; per chronologie van de aanvraag. Er kunnen, rekening houdende met de werken heraanleg marktplein , maximaal 20 standplaatsen toegekend worden.
  • Deelname voor de editie 2017 kost 2 euro per standhouder.
  • De deelnemers schrijven zich in per e-mail via jaarmarkt@sint-lievens-houtem.be en worden per e-mail op de hoogte gebracht of hun inschrijving geregistreerd is en hun deelname mogelijk is.
  • Vooraf inschrijven is verplicht – de inschrijvingen worden afgesloten op donderdag 15 juni. De aanvrager stuurt een e-mail naar jaarmarkt@sint-lievens-houtem.be met zijn/haar naam, adres, en (liefst mobiel) telefoonnummer.
  • Betalingen moeten dan gebeuren tegen maandag 19 juni, na bevestiging van de deelname door de dienst markten (voorzien op donderdag 15 juni).
  • De deelnemers krijgen van de dienst markten een kaart met hun deelnamenummer, dit is het nummer van hun stand. Deze kaart moeten ze meebrengen zodat de toewijzing van de plaatsen op een vlotte manier kan gebeuren.
  • De deelnemers mogen zich aanmelden op het terrein aan de Polbroek op zondag 25 juni, vanaf 13.30 uur.
  • Het is verboden op de standen eetwaren te verkopen, bereid of niet-bereid, of om installaties te hebben met elektriciteit, gas, open vuur.
  • Het is verboden om producten te verkopen die aanstoot geven, omdat ze van racistische of discriminerende aard zijn.
  • Volgens de wetgeving op de ambulante handel is het verboden de volgende goederen te verkopen: 1) met het oog op de volksgezondheid: - geneesmiddelen, geneeskrachtige planten alsook de bereidingen op basis hiervan, alsook elk ander product dat de verandering van de gezondheidstoestand beoogt, hetzij door de stoffen die het bevat, hetzij door de secundaire effecten die het kan teweegbrengen; - medische en orthopedische apparaten, corrigerende glazen en de monturen bestemd voor deze glazen alsook hun plaatsing en corrigerende contactlenzen;  2) met het oog op de openbare orde en de openbare veiligheid: - wapens en munitie, behalve voor decoratie.
  • De marktleider is gemachtigd om te allen tijde een deelnemer te verplichten bepaalde waren terug in te pakken en niet te koop aan te bieden indien deze voor welke reden dan ook niet zouden thuishoren op de rommelmarkt.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF