Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Reconversieproject Meulev...
      › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     Reconversieproject Woonpark Meuleveld (Update: 2018-07-18)
  De gemeente Sint-Lievens-Houtem en de private ontwikkelaar N.V. Artenys wensen via een publiek-private samenwerking een nieuwe (woon)ontwikkeling te realiseren op de voormalige bedrijfssite Fonck-Dehennin.

  Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich op 28 september 2017 principieel akkoord met een reconversieproject mits het realiseren van publieke meerwaardes.
  Een eerste infovergadering met de buurtbewoners vond plaats op 15 mei 2018.
  De gemeenteraad keurde op 21 juni 2018 de procesnota, de startnota en het convenant goed.

  Zowel het gemeentebestuur als de ontwikkelaar willen dit reconversieproject realiseren met een maximale transparantie naar en in overleg met de buurtbewoners.
  Op 15 juli 2018 werd aan alle buurtbewoners een brief gericht met de vraag om hun contactgegevens te bezorgen, de vragenlijst in te vullen en dit voor eind augustus terug te bezorgen indien ze op de hoogte wensen te blijven over de verdere uitwerking van dit reconversieproject.

  Alle relevante beslissingen en documenten kan u hier downloaden.

  Voor verdere vragen kan u contact opnemen met de gemeentelijke omgevingsambtenaar, Bart De Sutter, T 053 60 72 48, ro@sint-lievens-houtem.be of de projectverantwoordelijke van de ontwikkelaar, Matthew Cuigniez, T 09 277 01 01, matthew@artenys.be.   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF