Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Adreswijzigingen (Update: 2013-02-19)


  Waar en wanneer doet u de aangifte?

  Wie zich wil vestigen in Sint-Lievens-Houtem of binnen Sint-Lievens-Houtem verhuist, moet aangifte van adreswijziging doen bij de dienst Bevolking.

  Dit kan door persoonlijk naar de dienst Bevolking te komen, maar het kan ook schriftelijk via brief, fax of e-mail.

  U kan bovendien gebruik maken van ons e-loket  Adreswijziging.

  De aangifte moet u doen binnen de acht werkdagen nadat u de nieuwe woonst effectief hebt betrokken.

  Ook als u naar het buitenland verhuist, doet u daarvan aangifte bij de dienst Bevolking, ten laatste de dag vóór het vertrek naar het buitenland.


  Wie doet de aangifte?

  De referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin doet de aangifte.

  De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders voor de eerste maal verlaat, moet persoonlijk naar de dienst Bevolking komen voor de aangifte én daarbij vergezeld zijn door de persoon of één van de personen die het gezag over hem uitoefent. De minderjarigen moeten eventueel een geschreven toestemming, voorzien van gelegaliseerde handtekening van het gezinshoofd of de ouder of de voogd die het bewakingsrecht bezit, voorleggen (eventueel attest van toewijzing door de jeugdrechter).


  Wat indien u géén aangifte gedaan hebt?

  Aankomst in de gemeente of verhuis binnen de gemeente:
  Als u zich hebt gevestigd in de gemeente zonder hiervan aangifte te hebben gedaan binnen de gestelde termijn, zal u ambsthalve worden ingeschreven door het college van burgemeester en schepenen, als het college daar kennis van krijgt.

  Vertrek naar een andere gemeente of naar het buitenland:
  Als uw vertrek vastgesteld wordt door de gemeente zelf en als het onmogelijk is om u op te sporen, zal u door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve worden geschrapt uit het bevolkingsregister. Dit heeft als gevolg dat u met geen enkele administratie meer in regel bent en dat uw identiteitskaart wordt geannuleerd.


  Wat kost het?

  De aangifte zelf is kosteloos.


  Wat zijn de stappen?

  - De aangifte doen binnen de 8 dagen aan de dienst Bevolking.
  - Na de aangifte wordt een politieonderzoek verricht naar de reële verblijfplaats door de wijkpolitie. De datum van inschrijving is de datum van aangifte.
  - Betrokkene biedt zich 8 dagen na het politieonderzoek opnieuw aan bij de dienst Bevolking.

  Wat moet u meebrengen?

  • het aangiftebewijs;
  • de identiteitskaarten van alle leden van het gezin met de pin-codes;
  • inschrijvingsbewijs van motorvoertuigen.


  Opgelet!

  Binnen de 15 dagen moet het inschrijvingsbewijs van de auto voorgelegd worden voor aanpassing van het adres. Deze service is volledig kosteloos en wordt onmiddellijk uitgevoerd.


  Speciale gevallen

  1. Bij tijdelijke afwezigheid uit de woonst moet u uw hoofdverblijfplaats niet wijzigen. Bijvoorbeeld:

  • verblijvers in verpleeginstellingen,
  • beroepsmilitairen,
  • studenten,
  • gedetineerden,
  • diplomaten,
  • personen die wegens studie- of zakenreizen, gezondheidsreizen of voor toerisme of voor beroepsredenen maximum 1 jaar afwezig  zijn.


  2. Referentieadres

  Dat is het adres van een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waar, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven. Dit is van toepassing op volgende categorieën die geen eigen adres meer hebben:

  •   verplaatsbare woning (schippers, kermiskramers,…);
  •   personen met een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen.

  De vaststelling van een referentieadres veronderstelt de instemming van de persoon die op dat adres is ingeschreven, alsook de verzekering van de tussenkomst van die persoon voor het ophalen van de post en het doorsturen ervan naar de geadresseerde.
  Begrippen als inschrijving zonder adres of rechtsbevolking zijn niet meer van toepassing en worden vervangen door een referentieadres.

  3. Personen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd:
  • personen die door beroepsredenen gedurende maximum een jaar een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het rijk of in het buitenland;
  • militairen in BRD of buitenland gedetacheerd;
  • Belgische diplomatieke ambtenaren en technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers;
  • personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van de opdracht.

  4. Mobiele woningen:

  Schepen, woonwagens en caravans of een ander gelijkaardig verplaatsbaar onderkomen. U wordt ingeschreven op een referentieadres of in de gemeente waar u ten minste 6 maanden per jaar verblijft (met uitsluiting van campings).

  5.Gebouwen waar permanente bewoning niet toegelaten is:

  om redenen van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening. Als iemand de inschrijving toch verzoekt, gebeurt er een voorlopige inschrijving van max 3 jaar.

  De inschrijving wordt definitief als:

  • de gemeentelijke administratie binnen de 3 maanden na de aanvraag geen stappen heeft ondernomen om een einde te maken aan de onregelmatige toestand;
  • de gerechtelijke of administratieve overheid binnen 3 jaar na de inschrijving geen beslissing heeft genomen om aan de betwiste toestand een einde te brengen.


  Deel uw adreswijziging mee aan…

  • handels- en ambachtenregister
  • de kas voor gezinsvergoeding
  • het ziekenfonds
  • de vakbond
  • de bank- en kredietinrichtingen
  • de verzekeringsmaatschappijen
  • de telefoonmaatschappij
  • de Post
  • de gas- en elektriciteitsmaatschappij

  Door uw verblijfsverandering aan te geven aan die instellingen, zal u vergissingen, mogelijke sancties en tijdverlies vermijden. Het postkantoor verkoopt goedkope en heel praktische kaarten om uw adresverandering mee te delen.


  Waar kan u terecht?

  Bevolking
  Marktplein 3
  9520 Sint-Lievens-Houtem
  tel. 053 60 72 22
  fax 053 62 84 14
  bevolking@sint-lievens-houtem.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF