Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     Wat en waarom RUP? (Update: 2016-12-15)
  Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

  Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

  Een gemeentelijk RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarin het gemeentebestuur in grote lijnen aangeeft hoe zij de gemeente ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

  Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF