Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › Vergunningenbeleid
      › GECORO
      › Brochures
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     Ruimtelijk structuurplan (Update: 2015-09-16)
  Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Lievens-Houtem werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld in zitting van 25 april 2007.
  Het document werd op 12 juli 2007 door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd (BS 03/08/2007).

  het bindend gedeelte
  het informatief gedeelte (kaarten)
  het richtinggevend gedeelte (kaarten)


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF