Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     RUP Dorpskern (Update: 2016-04-27)
  RUP Dorpskern, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016.
  De gemeenteraadsbeslissing, het bestemmingsplan en de inrichtingsvoorschriften kan u hier downloaden.

   Gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2016 (besluit 306 kB)
   Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften (plan 4.717 kB + voorschriften 447 kB)

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF