Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     RUP Zonevreemde bedrijven (Update: 2017-09-01)
  Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 3, goedgekeurd op 28 augustus 2008.
  Dit plan omvat 7 deelplannen.
  Het Besluit van de deputatie, de bestemmingsplannen en inrichtingsvoorschriften kan u hier downloaden.

    Besluit van de deputatie van 28 augustus 2008 (besluit 806 kB)
    Deel-RUP 3.1: Allgro bvba (plan 5.469 kB + voorschriften 70 kB)
    Deel-RUP 3.2: Ondernemingen Lievens bvba (plan 5.178 kB + voorschriften 54 kB)
    Deel-RUP 3.3: Osselaer Trans bvba (plan 2.409 kB + voorschriften 49 kB)
    Deel-RUP 3.4: Tavernier openbare werken nv (plan 6.140 kB + voorschriften 219 kB)
    Deel-RUP 3.5: Verstuyft bvba (plan 10.986 kB + voorschriften 58 kB)
    Deel-RUP 3.6: Cominbel nv (plan 7.030 kB + voorschriften 59 kB)
    Deel-RUP 3.7: Vloeren Foselle nv (plan 1.291 kB + voorschriften 44 kB)

  Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 4, deelplannen RUP ALLGRO en RUP GARAGE BILLIET, goedgekeurd op 30 maart 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2017.
  Het Besluit van de gemeenteraad, de bestemmingsvoorschriften en het grafisch plan kan u hier downloaden.
  - Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2017 (pdf  2 mB)
  - Deel-RUP 4.1: Allgro (stedenbouwkundige voorschriften + grafisch plan 351 kB )
  - Deel-RUP 4.2: Garage Billiet (stedenbouwkundige voorschriften + grafisch plan 721 kB))

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF