Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Reconversieproject Meulev...
      › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     PRUP golf Vlierzele (Update: 2018-03-22)
  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Vlierzele' in Sint-Lievens-Houtem

  De provincie plant samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein op de stortplaatsen van ILvA en De Letter in Vlierzele. Intussen is het plan-milieueffectenrapport afgewerkt en goedgekeurd en is het ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Op 26 april 2017 stelde de provincieraad het plan voorlopig vast.

  Het openbaar onderzoek van het PRUP ‘Golfterrein Vlierzele' Sint-Lievens-Houtem liep van 6 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF