Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningen
 •     › Bouwmisdrijven
      › Omgevingsvergunning
      › Stedenbouwkundige inlicht...
      › Stedenbouwkundige vergunn...
      › Verkavelingsvergunning
 • Woonwijzer
 •     Omgevingsvergunning (Update: 2018-01-10)
  De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

  Wijzigingen

  De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

  De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

  De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

  Wanneer

  Sinds 1 januari 2018.

  Voorwaarden

  Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

  Procedure

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (tenzij analoog indienen is toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

  Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:
  • projecten met verplichte medewerking van een architect;
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2;
  • verkavelingen;
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

  Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend.

  Kostprijs

  Zie het reglement op de afgifte van administratieve stukken.

  Uitzonderingen

  Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

  De werken mogen echter niet strijdig zijn met bv.:
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Bij twijfel vraagt u het best advies bij de technische dienst, T 053 60 72 48, ro@sint-lievens-houtem.be of natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be.





   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF