Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     GECORO (Update: 2013-02-19)

  In elke gemeente moet het gemeentebestuur zich laten bijstaan door een adviesraad, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, voor het ontwikkelen van een lokaal beleid inzake ruimtelijke ordening en planning.

  De adviserende taak van de GECORO situeert zich op 3 niveaus:

  1. bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (o.a. ook de coördinatie van de reacties tijdens het openbaar onderzoek en het uitbrengen van een advies inzake het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan de overheid);
  2. bij het tot stand komen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  3. bij het afleveren van stedenbouwkundige verordeningen, BPA’s en het jaarprogramma van de gemeente in verband met ruimtelijke ordening.

   De mandaten van de leden duren zes jaar en lopen samen met de legislatuur van de gemeenteraad.

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF