Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › GECORO
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     Bijzonder plan van aanleg (Update: 2016-07-04)

  BPA Centrum (met onteigeningsplan), goedgekeurd op 4 maart 1980.
  Het Koninklijk Besluit, het bestemmingsplan met de inrichtingsvoorschriften en het onteigeningsplan kan u hier downloaden.

  Koninklijk Besluit van 4 maart 1980 (91 kB)
  Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften (plan en voorschriften kB)
   Onteigeningsplan (plan kB)

  BPA Hemelrijk, goedgekeurd op 4 december 1991.
  Het Besluit van de Vlaamse Executieve en het bestemmingsplan met de inrichtingsvoorschriften kan u hier downloaden.

  Besluit van de Vlaamse Executieve van 4 december 1991 (besluit 78 kB)
   Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften (plan en voorschriften kB)

  Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – fase 1, goedgekeurd op 7 juni 2002.
  Dit plan bevatte 2 deelplannen.
  De goedkeuring voor het deelplan site Fonck-Dehennin werd door de Raad Van State vernietigd en het deelplan site Cominbel werd herzien (zie sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 3).

  Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – fase 2, goedgekeurd op 25 augustus 2004.
  Van de initieel 22 aangevraagde deelplannen werden uiteindelijk 14 deelplannen goedgekeurd, waarvan 5 bedrijfssites ondertussen werden opgenomen in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 3.
  Het ministerieel Besluit, de bestemmingsplannen en inrichtingsvoorschriften kan u hier downloaden.

   Ministerieel Besluit van 25 augustus 2004 (besluit kB)
   Deel-BPA 2.1: Baveco nv (plan 1.026 kB + voorschriften 83 kB)
   Deel-BPA 2.4: De Corte (plan 1.097 kB + voorschriften 96 kB)
   Deel-BPA 2.7: Eeckhout Achiel (plan 1.132 kB + voorschriften 87 kB)
   Deel-BPA 2.8: Eeckhout Albert (plan 1.037 kB + voorschriften 86 kB)
   Deel-BPA 2.9: Haillez-Marchand (plan 969 kB + voorschriften 100 kB)
   Deel-BPA 2.16: Tavernier Jozef & zonen (plan 1.124 kB + voorschriften 87 kB)
   Deel-BPA 2.17: Van Den Bossche (plan 1.088 kB + voorschriften 95 kB)
   Deel-BPA 2.19 Van Der Heyden (plan 1.064 kB + voorschriften 100 kB)
   Deel-BPA 2.21 Van Waeyenberghe & zonen (plan 679 kB + voorschriften 82 kB)

  Sectoraal BPA Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten, goedgekeurd op 31 maart 2004.
  Dit plan omvat 9 deelplannen.
  Het ministerieel besluit, de bestemmingsplannen en inrichtingsvoorschriften kan u hier downloaden.

   Ministerieel Besluit van 31 maart 2004 (besluit 220 kB)
   Deel-BPA 1: De Fabriek (plan en voorschriften 505 kB)
   Deel-BPA 2: VC Livinus + TC 2000 (plan en voorschriften 391 kB)
   Deel-BPA 3: Chiro ’t Rotje (plan en voorschriften 321 kB)
   Deel-BPA 4: De Landstormers (plan en voorschriften 365 kB)
   Deel-BPA 5: SK Vlierzele (plan en voorschriften 383 kB)
   Deel-BPA 6: Manege Ponderosa (plan en voorschriften 453 kB)
   Deel-BPA 7: De Swaef (plan en voorschriften 383 kB)
   Deel-BPA 8: OZ Bavegem (plan en voorschriften 408 kB)
   Deel-BPA 9: Sint Martinus (plan en voorschriften 347 kB)


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF