Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 •     › Inleiding
      › Begraafplaatsen
      › Help mee
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Inleiding (Update: 2015-07-30)
  Sinds 1 januari 2015 is het voor gemeentebesturen verboden om pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van het openbaar domein. Dit betekent meer arbeidsintensief werk voor de gemeentelijke groendienst omdat het onkruid handmatig en met branders wordt verwijderd.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF