Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 •     › Uitdagingen
      › Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Het klimaat daagt ons uit (Update: 2018-02-15)
  Hoe ernstig u de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg …

  Sint-Lievens-Houtem gaat de uitdaging aan
  De gemeente Sint-Lievens-Houtem wil samen met u deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

  Samen voor een klimaatgezonde toekomst
  De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie …
  Het woord 'klimaatactieplan' geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.
  Tijdens het klimaatteam in juli 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.
  Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 24 januari 2018 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

  Enkele ideeën uit Sint-Lievens-Houtem in de spotlights
  • Stimuleer deelsystemen door o.a. bestaande platformen bekend te maken, de eigen (tuin)materialen van de gemeente uit te lenen (consuminderen).
  • Stimuleer restafvalvermindering door bv. kippen en varkens te houden die het GFT van de scholen opeten, upcycling en afvalarm winkelen promoten, inspireren met betrekking tot restjesdag (consuminderen).
  • Maak de groepsaankopen groene stroom van de Provincie bekend (hernieuwbare energie).
  • Onderzoek de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen dat gevoed wordt met restwarmte van het bedrijf Inex (voor Klimop) of Cominbel, of aan de hand van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (hernieuwbare energie).
  • Bied renteloze leningen om (sociale) woningen te isoleren in plaats van brandstofsteun te geven (wonen).
  • Maak het aanbod van gratis bouw- en renovatieadvies aan huis bekend (wonen).
  • Verbeter de trage wegen door bv. onderhoud en herstel te voorzien, verlichting te plaatsen, enkel lokaal verkeer toe te laten (mobiliteit).
  • Maak de schoolomgeving veiliger door ze bv. autovrij te maken of fietsstraten aan te leggen (mobiliteit).
  • Leg gecontroleerde overstromingsgebieden en buffers aan om droogte te overbruggen (adaptatie).
  • Stimuleer groen in bebouwd gebied door bv. groepsaankopen groendaken te organiseren, groengevels en tegeltuinen te stimuleren, acties zoals 'één boom per inwoner' op te zetten (adaptatie).
  Wat na de klimaattafel?
  Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Sint-Lievens-Houtem in maart 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF