Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 •     › Bebossing en herbebossing...
      › Geboortepremie
      › Hemelwaterput en/of infil...
      › Kleine landschapselemente...
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Bebossing en herbebossing (Update: 2016-01-07)

  Soort- en herkomstkeuze

  Bij de soort- en herkomstkeuze van een te (her)bebossen perceel kan u best met een aantal criteria rekening houden. Deze zijn beschreven in punt 5 van de brochure 'Autochtoon plantsoen in opmars'.


  Subsidies

  Voor zowel bebossing van landbouwgrond als voor (her)bebossing door openbare en privébeheerders kan een subsidie aangevraagd worden: meer informatie via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF