Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Paddenoverzetactie (Update: 2019-02-01)


  In het voorjaar van 2011 liep in de IJshoutestraat voor het eerst een actie om zoveel mogelijk padden, kikkers en salamanders over de weg te helpen.
  Via schermen en emmers worden de dieren eerst opgevangen en nadien tweemaal per dag door vrijwilligers over de weg geholpen.
  De dieren zijn op zoek naar een plaats om zich voort te planten. Zonder hulp worden ze immers veelal doodgereden.

  Gedurende de paddentrek in 2012 werd een extra locatie in Bussegem ontdekt door Natuurpunt Houtem. Hier werd voor de rest van de trekperiode dagelijks langsgegaan,
  om de amfibieën van de weg te nemen en bij de poel uit te zetten.

  In 2014 is er met succes een scherm voor de paddentrek geplaatst in de IJshoutestraat en Bussegem. In Hauwerzele is er met succes een opraapactie gehouden,
  vanaf 2015 werd ook hier een schermactie op touw gezet.


    Totaal bruine kikkers gewone padden alpenwater-salamanders kleine water-salamenders groene kikker niet gedetermineerde watersalamander verkeersslachtoffers
  2011 - 270 amfibiën
  IJshoutestraat 270 193 49 15  0 13 0 ?
  2012 - 635 amfibieën 
  IJshoutestraat 333 255 43 35  0  0 0 43
  Bussegem (opraapactie) 302 9 284 7 2  0 0 112
  2013 - 665 amfibieën 
  IJshoutestraat 111 70 21 18 2  0 0 11
  Bussegem 554 31 493 13 17  0 0 38
   2014 - 1.062 amfibieën
  IJshoutestraat 45 30 4 9 2  0 0 0
  Bussegem 727 74 641 5 7  0 0 36
  Hauwerzele
  (opraapactie)
  290 25 265  0  0  0 0  28
  2015 - 1.337 amfibieën 
  IJshoutestraat 18 8 7 3 0 0 0 1
  Bussegem 882 155 683 21 23 0 0 11
  Hauwerzele 437 7 428 2 0 0 0 11
  2016 - 806 amfibieën
  Bussegem 370 53 291 8 18 0 0 7
  Hauwerzele 433 6 424 3 0 0 0 8
  2017 - 850 amfibieën
  Bussegem 285 66 187 16 16 0 0 12
  Hauwerzele 565 0 564 1 0 0 0 7
  2018 - 1.104 amfibieën
  Bussegem 657 168 475 12 14 0 0 18
  Hauwerzele 390 9 371 6 1 0 3 7
  Ijshoutestraat 46 15 1 25 4 0 0 29
  Meer informatie bij de dienst leefmilieu, woonloket@sint-lievens-houtem.be, T 053 60 72 29.
  Deze actie loopt in samenwerking met de minaraad, Natuurpunt Houtem en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.  Meer informatie: Hyla-werkgroep - Natuurpunt - paddenoverzet
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF