Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Dierenwelzijn (Update: 2017-02-16)
  Merkt u dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is? Dan kunt u dat melden aan de overheid. Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met verkoop van dieren kunt u melden.

  Weet u niet wie de eigenaar of de verantwoordelijke is van de dieren? Of is de situatie heel dringend?
  Dan neemt u het best contact op met de politie via het noodnummer 112.

  U kunt problemen in verband met dierenwelzijn melden aan de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren.

  U moet de volgende gegevens zeker invullen:
  waar de dieren zich bevinden;
  • wie de verantwoordelijke of eigenaar van de dieren is;
  • over welke diersoort het gaat;
  wat u hebt vastgesteld;
  • enkele persoonlijke gegevens. Anonieme meldingen zijn niet mogelijk. Uw melding wordt wel met de nodige discretie behandeld.
  U kunt ook foto's uploaden.

  De dienst Dierenwelzijn zal uw melding behandelen.

  Vissterfte? Melden!
  Merkt u dode vissen of vissen in nood op?
  Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke dienst leefmilieu of de politie.

  Met de verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen herstelt ook de visstand zich geleidelijk. Maar vissen hebben het niet altijd even makkelijk. Een vissterfte kan ontstaan door zuurstoftekort of door hevige regen- en onweersbuien, waardoor riooloverstorten plaatsvinden. Maar een vissterfte kan ook wijzen op een illegale lozing of een ziekte.
  Een snelle melding is cruciaal om op tijd te kunnen ingrijpen. Merkt u dus dode vissen of vissen in nood op? Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke dienst leefmilieu of de politie.

  Download hier de fiche die u helpt om de ernst van een vissterfte in te schatten.

  De waterkwaliteit in onze beken wordt gemonitord door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Lees meer...

  Gif in onze velden

  In het mooie natuurgebied en zelfs langsheen de wandelpaden van Balei, Rot en Morelgem en omstreken wordt door jagers regelmatig vergif gelegd dat vermengd wordt met slachtafval of andere etensresten. De jagers doen dit om vossen te doden, maar viseren daarmee ook gewone katten en honden.

  Als uw huisdier na een wandeling, plots bewegingsstoornissen en/of braakneigingen vertoont, raadpleeg onmiddellijk een dierenarts.

  Het vergif is ook voor mensen bijzonder schadelijk: aanraking van de stoffen (ook gewoon via de huid) kan tot de dood leiden!!! Zeker kinderen staan hieraan bloot omdat zelfs kleine dosissen voor hen voldoende zijn...
  Hou de kinderen goed in het oog en verbied hen om de paden te verlaten, planten aan te raken en andere zaken op te rapen.

  Het vergif: Temic en Curater
  Temic (merknaam) met aldicarb als actief bestanddeel: soms roze soms donkerblauwe kleine onregelmatige schilfers. Worden meestal op vettig slachtafval gestrooid. Het werd ook al gevonden in stukken frituurvet, zoals mezenbollen.

  Curater (merknaam): heeft zowel een vloeibare als een granulaat-presentatie. Het is helblauw tot paars gekleurd. Het granulaat is fijner van korrel dan bij Temic het geval is. Ook dit wordt op vettig slachtafval gestrooid en de vloeibare vorm gewoon uitgedruppeld over een hoopje katteblik.

  Contact met deze producten
  Bij (vermoeden van) contact met een van deze producten onmiddellijk alles in het werk stellen om medische hulp ter plaatse te hebben, hetzij dokter, hetzij 112 ... exacte locatie opgeven en het vermoeden uiten dat er mogelijks sprake is van intoxicatie door ‘een organisch fosfaat-ester’. Het antigif vooraleer de symptomen zich duidelijk instellen is ‘atropine’ en dit moet voorhanden zijn: de klassieke huisarts heeft dit waarschijnlijk niet mee tenzij hij erom gevraagd wordt...MUG en andere urgentie-artsen wél.

  Jammer dat we verplicht zijn dit bericht rond te sturen…
  Wij hopen dat dit bericht ter harte wordt genomen, ook door de daders. Wij proberen ondertussen het nodige te doen om deze praktijken te doen stoppen. Dat dit geen gemakkelijke opgave is, getuigt het feit dat deze praktijken reeds sinds jaren worden vastgesteld en dat deze blijven aanhouden...

  Burgers die het vergif opmerken, melden dit best onmiddellijk aan de politiediensten via tel. 053 62 20 35.

  Paarden op de weide houden
  ...


  De raad voor dierenwelzijn heeft een informatiefolder ontwikkeld over het houden van paarden op de weide:
  • Wat betekent het houden van paarden op de weide?
  • Wat zijn de richtlijnen?
  • Wat hebben paarden nodig?
  Merkt u verwaarloosde paarden op? Dien een klacht in via deze link of bel naar 09 276 20 60, Insepctie Dierenwelzijn, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF