Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Landbouw (Update: 2016-11-21)
  Modder op de weg
  De oogsttijd betekent jaarlijks een periode met kans op verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen van en naar velden en landbouwbedrijven.
  De modder op de weg vormt een jaarlijks terugkerend probleem, vooral bij slecht weer als de oogst via de openbare weg vervoerd wordt.

  Het voorkomen of reinigen van vervuilde wegen is dan ook van het grootste belang.

  We verzoeken daarom landbouwers, vervoerders van landbouwproducten en - verwerkende bedrijven aandacht te besteden aan het probleem en het vervuilde wegdek zo vlug mogelijk te reinigen. Het reinigen van het wegdek is een verplichting. Gebeurt er een ongeval en is er oorzakelijk verband met de bevuilde weg, dan kan de landbouwer of vervoerder hiervoor voor 4/5 aansprakelijk gesteld worden. De gemeente draagt 1/5 van de verantwoordelijkheid, aangezien de gemeente de abnormale aanwezigheid van modder kon en moe(s)t vaststellen en er over moet waken dat de landbouwer onmiddellijk de nodige maatregelen nam om de rijbaan te reinigen en de nodige signalisatie aan te brengen (...). (Bergen, 19 december 1995, verkeersrecht 1996, nr. 96179, blz. 180).

  Is er slipgevaar, dan moet het verkeer hierop attent gemaakt worden via het plaatsen van één of meer gevarendriehoeken, zoals voorzien in art. 51 van de wegcode of door de politie te verwittigen.

  Uitrijregeling van meststoffen
  Uitgebreide informatie vindt u op de website van de VLM.
  - inleiding
  - schematisch overzicht
  - overige verbodsbepalingen
  - voorwaarden bij bemesting van derogatiepercelen
  - opslag van meststoffen op landbouwgrond
  - hoe kan mest uitgereden worden
  - mesttransport
  - ...

  Energieke houtkanten

  Deze brochure richt specifieke aandacht op houtkanten, als landschapselement maar vooral als bron van energie. Energieke houtkanten winnen terug aan belang. Maar hoe zet u ze in op een modern landbouwbedrijf? Naast het 'hoe' en 'waarom' krijgt u heel wat praktische tips mee om aan de slag te gaan.
  Veldgids nuttige insecten & roofmijten

  Natuurlijke vijanden, nuttige insecten, ... zijn verschillende namen voor insecten die ons kunnen bijstaan in de strijd tegen plagen. Het gebruik van deze insecten komt in een stroomversnelling door het verplicht hanteren van geïntegreerde bestrijding. Hierin ligt de klemtoon niet langer enkel op gewasbeschermingsmiddelen, maar wordt er ook aangeraden om nuttige insecten te sparen en hun populaties te stimuleren. Om deze nuttige insecten in te zetten bij de strijd tegen verschillende plagen, is kennen en herkennen essentieel. Deze veldgids is voor land- en tuinbouwers, studenten, …, kortom iedereen die dagelijks in de natuur bezig is en rekening wil houden met deze insecten en roofmijten.  De publicaties kan u gratis online bestellen.
  • Veldgids nuttige insecten & roofmijten
  • Brochure energieke houtkanten

  (Ver)nieuw(d) subsidiereglement landschapsbeheer

  Steeds meer landbouwers nemen de rol op van beheerder van landschap en natuur. Dit landschapsbeheer vraagt tijd, kennis en is niet altijd eenvoudig in te passen in de dagelijkse landbouwbedrijfsvoering.
  De provincie Oost-Vlaanderen steunt daarom initiatieven die kwaliteitsvol landschapsbeheer in de kijker plaatsen of stimuleren via samenwerking tussen landbouwers. Sinds 2004 kunnen verenigingen van boeren en tuinders een subsidie aanvragen voor coördinatie van landschapsonderhoud. In september 2014 keurde de provincieraad het vernieuwde subsidiereglement goed met soepelere voorwaarden. De subsidie bedraagt maximum 7.500 euro per initiatief.

  Subsidies voor houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven
  Land- en tuinbouwers kunnen al bij de provincie terecht voor advies en de opmaak van een landschapsbedrijfsplan.
  Daarnaast heeft de provincie nu ook een subsidiereglement voor de aanplant van houtige planten en bomen op land- en tuinbouwbedrijven.
  Raadpleeg alle informatie en nodige documenten (reglement, soortenlijst, aanvraagformulier, ...) om een subsidie aan te vragen.
  Meer info
  Dienst Landbouw & Platteland - Filip De Smet
  Tel. 09 267 86 75
  landbouw@oost-vlaanderen.be   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF