Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 •     › Inleiding
      › Veilig verwarmen
      › (ver)bouwadvies
      › Energieprestatiecertifica...
      › Energiebesparing
      › Korting op waterfactuur
      › Nuttige links
      › Energiewinstcalculators
      › Gezond wonen met milieuve...
      › Herkomstvergelijker elekt...
 • Klimaatgezond
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Energieprestatiecertificaat (Update: 2015-10-14)
  Energieprestatiecertificaat

  Het energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht bij de verkoop van alle woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen, sociale woningen ... en voor alle huurwoningen en -appartementen. Bij verhuur moet pas een EPC opgemaakt worden als er een nieuwe huurder wordt gezocht.

  Op het energieprestatiecertificaat staan, naast een aantal administratieve gegevens, de energiescore die de woning behaalt en een aantal tips om de woning energiezuiniger te maken. Het EPC is tien jaar geldig.
  Als u een woning wilt verkopen of verhuren, stelt u een erkende energiedeskundige type A aan die het EPC zal opmaken. De energiedeskundige type A inspecteert de woning en maakt met behulp van een speciaal softwareprogramma het EPC op. De lijst met de erkende energiedeskundigen vindt u op www.energiesparen.be in de rubriek verkopen en verhuren.

  Minumumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw en EPB-eisen

  Voor bouwaanvragen moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Nieuwe gebouwen mogen maximaal een E-peil van E60 behalen.

  Voor woningen die niet voldoende geïsoleerd zijn, wordt het maximale E-peil 10 % strenger. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Als het in een woning niet haalbaar is om hernieuwbare energie te produceren, kan de woning toch voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere eis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen ...

  Info: www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
  Wenst u een lage energiewoning te bouwen, maar weet u niet wie u daarbij kan helpen? Dan kan u een lijst van architecten raadplegen die het label van ‘energiebewuste architect’ hebben ontvangen op: www.energiebewustarchitect.be.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF