Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 •     › Inleiding
      › Veilig verwarmen
      › (ver)bouwadvies
      › Energieprestatiecertifica...
      › Energiebesparing
      › Korting op waterfactuur
      › Nuttige links
      › Energiewinstcalculators
      › Gezond wonen met milieuve...
      › Herkomstvergelijker elekt...
 • Klimaatgezond
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Korting op waterfactuur (Update: 2015-10-14)
  Wie meehelpt om regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren en hiervoor een infiltratievoorziening of groendak heeft geïnstalleerd, draagt persoonlijk zijn steentje bij om de riolen niet nodeloos te belasten met regenwater.
  Voor wat, hoort wat. Uw inspanning wordt dan ook beloond met een korting op de gemeentelijke saneringsbijdrage via de drinkwaterfactuur van FARYS.

  Lees meer over de ecologische korting - groendak en/of infiltratievoorziening.

  Lees meer over het water in en rond de woning.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF