Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 •     › Inleiding
      › Veilig verwarmen
      › (ver)bouwadvies
      › Energieprestatiecertifica...
      › Energiebesparing
      › Korting op waterfactuur
      › Nuttige links
      › Energiewinstcalculators
      › Gezond wonen met milieuve...
      › Herkomstvergelijker elekt...
 • Klimaatgezond
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Nuttige links (Update: 2016-03-08)
  www.bewustverbruiken.be
  Communitywebsite over duurzaam leven, consuminderen en consumanderen.

  www.bouwwijs.be
  een verzamelpunt van alle kennis over duurzaam wonen en bouwen in de provincie Oost-Vlaanderen. De website geeft informatie over de eigen provinciale acties, zoals het geven van gratis duurzaam bouwadvies en de groepsaankoop groene stroom. De site wijst ook door naar acties van andere partners en stakeholders.
  Naast het vinden van informatie, kan u er ook advies aanvragen, zelf activiteiten in de agenda plaatsen en een eigen duurzaam project in de kijker zetten.

  www.cedubo.be
  Centrum voor duurzaam bouwen

  www.cogenvlaanderen.be
  De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol te spelen heeft in een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

  www.dialoog.be
  Website over duurzaam bouwen en bewust wonen.

  www.eandis.be

  www.ecobouwers.be
  Ecobouwers is een ontmoetingsplaats met massa's technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen.

  www.ecobouwpools.be
  Bio-ecologisch bouwen en wonen.

  www.energiejacht.be
  Iedereen kan zich gedurende het hele jaar gratis aanmelden om zijn energieverbruik (elektriciteit, aardgas en water) te registreren. Zo kan u zien hoeveel u verbruikt, wat u bespaart en kan u uw energieverbruik vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en dit van andere deelnemende gezinnen.

  www.energielabel.be
  Onafhankelijke consumenteninformatie over het energielabel.

  www.energiesparen.be
  Een website vol tips om energie te sparen.

  www.energievreters.be
  Met deze website kan u het energieverbruik en de CO²-uitstoot inschatten (en verminderen) van de (huidige of toekomstige) apparaten en materialen van uw woning.

  www.energik.be
  ENERGIK is een zelfstandige vereniging zonder winstgevend doel die zich bezig houdt met de promotie van technologiën voor een rationeel energiegebruik en die duurzaam energie- en milieubeheer promoot.

  www.fsc.be
  Kies ook voor fsc-gelabelede papier- en houtproducten.

  gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
  Een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen
  onder sociaal verantwoorde condities.

  www.goedgewassen.be
  Op de website vindt u tips om uw milieu-impact van het huishouden te verminderen. De pagina’s zijn ingedeeld per thema en u kan ze downloaden.

  www.klimaatwebsite.be
  Bezoek een virtuele ecologische woonwijk.

  www.lichttechnologie.be
  Het Laboratorium voor Lichttechnologie is een toonaangevend onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum. In de loop der jaren werd een omvangrijke meetlabo met diverse meetfaciliteiten en diepgaande expertise uitgebouwd.
  Zowel kleine, middelgrote, als grote ondernemingen, alsook vakorganisaties en onderzoeksinstellingen kunnen beroep doen op deze expertise.

  www.lne.be
  Website van het departement leefmilieu, natuur en energie.

  www.milieuadvieswinkel.be
  Iedereen kan bij de MilieuAdviesWinkel terecht voor advies over duurzaam wonen en leven.

  www.passiefhuisplatform.be
  Lees alles over passiefhuizen op deze website.

  www.repaircafe.be
  Bijeenkomsten waar bezoekers hun fietsen, elektrische apparaten en andere spullen waaraan iets hapert, kunnen herstellen met hulp vanvrijwillige elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers.

  www.topten.be
  Koop de meest energiezuinige producten   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF