Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •      (Update: 2017-11-16)  Sint-Lievens-Houtem en 12 andere lokale besturen zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren.
  Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

  Binnen het project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' gaan we daarom samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2-uitstoot op het volledig grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) willen we via ons engagement helpen verzachten.

  We werken tijdens een intensief traject van één jaar naar een gedragen klimaatplan. Onze diensten denken volop mee.  Foto: klimaatteam Sint-Lievens-Houtem - 13 juli 2017

  Ook jullie betrokkenheid, die van onze inwoners, bedrijven, verenigingen … is hierbij zeer waardevol. Een ideale eerste gelegenheid is het bijwonen van onze klimaattafel op 24 januari 2018. Je hoort hier later meer over.

  Meer info bij de dienst leefmilieu via natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be.
  Volg het volledige project ook op de Facebookpagina: www.facebook.com/klimaatgezondzo
  En via http://www.so-lva.be/klimaat-en-energie
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF