Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 •     › Afstandsverklaring 100 kg...
      › Afvaleiland
      › Afvalgids
      › Afvalkalender
      › Afvalrecipiënten
      › Asbest - cementgebonden
      › Gezelschapsdier overleden...
      › Kringwinkel
      › Naaldcontainer
      › Ongewenste reclame
      › Politiereglement afval
      › Recyclagepark
      › Silobanden
      › Sluikstorten
      › Zwerfvuil
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Recyclagepark (Update: 2015-06-29)

  Contactgegevens:
  Tel. 053 83 88 48
  info@ilva.be
  www.ilva.be

     
                                                                               Overzichtsplan                                       Routeplan

  Openingsuren:
  Maandag, woensdag en donderdag van 13 tot 19 uur.
  Zaterdag van 9 tot 16 uur.


  Extra informatie:
  Het recyclagepark is geen stort! Enkel materialen die via recyclage een tweede nuttig leven tegemoet kunnen gaan, mag u er heenbrengen. Om lange wachttijden en onnodige misverstanden te vermijden, is het belangrijk dat u het afval thuis sorteert.
  Als inwoner van het ILvA-werkingsgebied kan u naar een recyclagepark van uw keuze gaan. Zelfstandigen en KMO's zijn eveneens welkom op het recyclagepark. Zij mogen enkel afval aanvoeren dat met huishoudelijk afval vergelijkbaar is naar aard en hoeveelheid. Enkel voertuigen met een hoogst toegelaten gewicht kleiner dan 7.000 kg en met een maximumlengte van 8 meter mogen binnenrijden. Per kruiwagen en per fiets is het containerpark ook toegankelijk.
   

  Tarieven - reglement - fracties - KMO's en zelfstandigen - tips voor een vlot bezoek - Vanaf 1 juli 2013: nieuwe regeling voor niet-recycleerbaar afval op het containerpark - Brochure 'Het containerpark'

  politiereglement afval - gemeentelijk retributiereglement

   

   

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF