Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Ruilverkaveling (Update: 2018-10-18)


  Ruilverkaveling is het ruilen en herschikken van gronden binnen een afgebakend gebied. In plaats van kleinere, versnipperde percelen krijgen de eigenaars en gebruikers één of meerdere grote, goed toegankelijke blokken die, indien mogelijk, bij de landbouwbedrijfszetel liggen.
  Maar ruilverkaveling betekent vandaag veel meer. Naast landbouwstructuurverbetering komen ook landschapszorg, natuurbehoud, verkeersveiligheid, archeologie, recreatie… aan bod.  Ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem
  Een ruilverkaveling is een meerjarenproject dat vele fasen doorloopt. Dat is niet anders in de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem. Wat gebeurde er de voorbije jaren? Wat staat er op korte en lange termijn te gebeuren? 
   
   

  Stand van zaken - link naar website VLM  Monitoringsprogramma
  Voor de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem (gelegen op het grondgebied van de gemeenten Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lede en Erpe-Mere) werd in 2010 een monitoringsprogramma opgestart. Dit programma (door de bevoegde minister goedgekeurd op 14 juli 2004 en aangepast op 7 december 2009) bestaat uit het gestandaardiseerd opvolgen van ecologische broedvogelgroepen (naar Sierdsema, 1995) gebonden aan open cultuurlandschappen en het opvolgen van vegetatie en dagvlinders in aangelegde randstroken.

  - rapport: Uitvoering monitoringsprogramma - Avifauna - jaar +2 (2017)
  - rapport: Uitvoering monitoringsprogramma - Bosranden - jaar +2 (2017)
  Infobrochure, september 2013 - Definitieve neerlegging herverkaveling


  Planning

  2010 - 2014 opmaak verschillende uitvoeringsdossiers
  2011 - 2015 uitvoering werken, verschillende dossiers
  feb. 2008 - aug. 2011 afpaling grens ruilverkaveling
  nov. 2009 - dec. 2012 opmetingen vaste grenzen
  mrt. 2009 - juni 2011 ontwerp herverkaveling
  juni 2011 - dec. 2012 herverkaveling bijwerken op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek
  2013 uitzetten nieuwe percelen
  eind 2013 verlijden van de ruilverkavelingsakte, ingebruikname nieuwe kavels
  2013 - 2015 opmaak dossier kosten eigenaars, verlijden aanvullende akte  Bosplantactie op donderdag 21 maart 2013
  Op de eerste lentedag plantten leerlingen van alle vijf de Houtemse basisscholen plantten een ruilverkavelingsbos aan op een weiland aansluitend aan het Hemelrijk.

  Nieuwsbericht VLM en foto's - klik hier.

  Reportage van TV OOST - klik hier.

  Contact
  projectleiding: Cecile Bauwens
  Algemeen tel. 09 244 85 00

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF