Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Websites i.v.m. leefmilieu (Update: 2014-10-21)

  www.certipro.be - IBA's met keurmerk

  www.dialoog.be - water- en energiezuinig bouwen

  www.energiesparen.be - energie besparen

  www.inbo.be - het gebruik van streekeigen plantgoed

  www.labelinfo.be - gids voor duurzaamheidslabels

  www.properelucht.be - i.v.m. luchtkwaliteit en -verontreiniging

  www.mmk.be - medisch milieukundigen, gezondheid & milieu

  www.natuurpunt.be - technische fiches soortenbescherming

  www.ode.be - duurzame energie

  www.ruimtelijkeordening.be - wetgeving, terminologie, procedures ruimtelijke ordening

  www.vbv.be - groenvoorzieningen

  www.velt.be - ecologisch tuinieren

  www.vibe.be - bio-ecologisch bouwen

  www.watertoets.be - watertoets en watertoetsinstrument

  www.irceline.be - meetgegevens luchtvervuiling door fijn stof en/of ozon

  www.seveso.be - zware industriële risico's

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF