Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 •     › Bacterievuur
      › Distels
      › Exoten - zomerganzen
      › Exoten in waterlopen
      › Hondenpoep
      › Milieugerelateerde gezond...
      › Modder op de weg = Gevaar...
      › Ratten
      › Sluikstoken
      › Vogelgriep
      › Vossen
      › Wespen, bijen, hommels
      › Wie doet wat?
      › Zwerfkatten
      › Asbest
      › Geluidshinder
      › Kraaiachtigen en spreeuw
      › Natuur als goede buur
      › Ongewenste dieren en plan...
      › Pest dat dier mij?
      › Pesticiden
      › Propere lucht
      › Steenmarter
      › Teken
      › Verwilderde duiven
      › Vissterfe? Melden!
      › Vleermuizen
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Exoten in waterlopen (Update: 2018-03-26)

  Exoten, ongewenste gasten in onze waterlopen.

  Meer en meer treffen we in onze streken uitheemse planten aan. Deze exoten doen het in onze beken bijzonder goed. Geen reden om te juichen, want het succes van deze soorten gaat vaak ten koste van onze eigen inheemse planten.
  Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn de voornaamste soorten die we liever kwijt dan rijk zijn, omdat ze hinder en schade veroorzaken.

  De gemeente wil samen met de andere waterbeheerders de hinder van deze sterk woekerende soorten tot een minimum beperken. Dit kan alleen door een intensieve, continue bestrijding waarbij zeer voorzichtig te werk wordt gegaan.

  Hoe de planten herkennen?

  GROTE WATERNAVEL
  Glanzende bladeren, bijna rond met gekartelde rand, diameter 4 tot 10cm.
  Drijvend op het wateroppervlak, bij grotere planten kunnen de bladeren 10 cm of meer boven het water uitsteken.
  Verankerd aan de oeverlijn van waaruit ze cirkelvormige drijftillen vormen.
  PARELVEDERKRUID
  Drijft vaak vanaf de oever in een halvecirkelvormig tapijt op het water.
  De blauw-groenige bladeren boven het wateroppervlak zijn veervormig samengesteld en staan in kransen.
  Komt vaak voor in stilstaande wateren.
  WATERTEUNISBLOEM
  Eerst drijvend; als het tapijt dicht genoeg is, schieten stengels op die tot een meter hoog kunnen worden.
  De drijvende bladeren zijn rond tot spatelvormig met stomppuntige top en hebben opvallende witte wortels.
  Rode rechtopstaande takken met langwerpige bladeren en aan de toppen grote gele bloemen.

   
  Wanneer u één van deze exoten aantreft vragen we u om dit zo snel mogelijk te melden.
  Dit kan via:

  • Het provinciale meldpunt:
  Dienst 81 - Planning en Natuurbehoud – cel water
  Contactpersoon: Mariska Vonck
  Gouvernementstraat 22-24 - 9000 Gent.
  tel: 09 267 82 59 - fax: 09 267 84 93 - e-mail: exoten@oost-vlaanderen.be

   
  Maar ook in uw eigen vijver is het oppassen geblazen want de planten zijn nog steeds vrij te koop in tuincentra. Daarom bent u best extra waakzaam bij de inrichting van uw vijver. Plant bij voorkeur inheemse waterplanten aan. Een lijst hiervan kunt u terugvinden op het internet of bij de tuincentra.
  Zitten er toch probleemplanten in uw vijver zorg er dan voor dat ze niet in andere vijvers, grachten of waterlopen terechtkomen. Verwijder de planten uit de vijver (ook de wortels, bv. door het handmatig uittrekken) en breng ze naar het containerpark ter compostering, maar dump ze zeker nooit in waterlopen!

  Lees meer in de brochure 'Invasieve exotische planten en dieten in onze waterlopen' van de provincie.
  Meer info op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF