Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 •     › Bacterievuur
      › Distels
      › Exoten - zomerganzen
      › Exoten in waterlopen
      › Hondenpoep
      › Milieugerelateerde gezond...
      › Modder op de weg = Gevaar...
      › Ratten
      › Sluikstoken
      › Vogelgriep
      › Vossen
      › Wespen, bijen, hommels
      › Wie doet wat?
      › Zwerfkatten
      › Asbest
      › Geluidshinder
      › Kraaiachtigen en spreeuw
      › Natuur als goede buur
      › Ongewenste dieren en plan...
      › Pest dat dier mij?
      › Pesticiden
      › Propere lucht
      › Steenmarter
      › Teken
      › Verwilderde duiven
      › Vissterfe? Melden!
      › Vleermuizen
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Ratten (Update: 2013-02-26)

  De bestrijding van muskus- en bruine ratten in onze gemeente gebeurt door de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw) . Regelmatig zal de groene dienstwagen met het logo van de vzw te zien zijn langs onze wegen en waterlopen. De bestuurders van deze wagen zijn professionele bestrijders die het hele jaar door de bestrijding uitvoeren. Zij controleren en speuren de waterlopen (NIET de riolering en de bebouwde kernen) af op aanwezigheid van muskusratten en bruine ratten en bestrijden die bij aanwezigheid zodanig dat zoveel mogelijk schade kan voorkomen worden.

  Indien u de aanwezigheid van muskusratten vaststelt of u krijgt de bruine rattenpopulatie met lokazen niet onder controle, kan u dit steeds melden aan de dienst leefmilieu of via het meldpunt  die de provinciale rattenbestrijdingsdienst RATO vzw hierover inlicht.
   

  Presentatie aanpak bestrijding bruine rat

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF