Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 •     › Bebossing en herbebossing...
      › Geboortepremie
      › Hemelwaterput en/of infil...
      › Kleine landschapselemente...
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Hemelwaterput en/of infiltratievoorziening (Update: 2016-10-13)

  Subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande woningen of vernieuwbouw, conform de code van goede praktijk:
  In het kader van een duurzaam gemeentelijk beleid en het duurzaam gebruik van regenwater keurde de gemeenteraad een verordening goed die de lozing van het huishoudelijk afvalwater en de afkoppeling van het hemelwater regelt. In hetzelfde reglement werd een subsidie voorzien voor de installatie van een hemel(regen)waterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande woningen (= stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 7 september 1999)  en bij vernieuwbouw. Indien de vernieuwbouw dermate is dat de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening verplicht wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning, kan geen subsidie bekomen worden. Deze subsidie is enkel voorzien als aanmoediging voor wie niet verplicht is.

  Voorwaarden
  : Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen - p. 128 tot p. 147. Bijvoorbeeld: minimale inhoud afhankelijk van de dakoppervlakte, scheiding met leidingwater moet absoluut en definitief zijn, hergebruik van het hemelwater verplicht door een minimale aansluiting van een toilet of wasmachine,...

  Is uw woning aangesloten op het openbaar leidingwaternetwerk dan is een (her)keuring van de binneninstallatie verplicht bij het plaatsen en aansluiten van de hemelwaterinstallatie. U vraagt dit aan bij het multiservice-bedrijf FARYS  of een extern keuringsorganisme en voegt het attest van de (her)keuring bij uw aanvraag tot subsidie.
  Voor meer informatie - klik hier.

  De subsidie bedraagt 5 euro per 100 liter waterinhoud put of infiltratievoorziening voor bestaande woningen en 2,50 euro per 100 liter waterinhoud put of infiltratievoorziening voor vernieuwbouw. De gemeentelijke subsidie kan maximum 375 euro bedragen.
  Aanvraag kan pas zodra alle aansluitingen zijn uitgevoerd, conform de code van goede praktijk.


  Aanvraagformulier
  Korting op de gemeentelijke saneringsbijdrage bij een infiltratievoorziening of groendak.
  Wie meehelpt om hemelwater en afvalwater gescheiden af te voeren en hiervoor een infiltratievoorziening of groendak heeft geïnstalleerd, draagt persoonlijk zijn steentje bij om de riolen niet nodeloos te belasten met hemelwater.
  Er is een korting van 25 % op de gemeentelijke saneringsbijdrage voor wie thuis een infiltratievoorziening of groendak heeft geïnstalleerd.
  Wie zowel een infiltratievoorziening als een groendak heeft, krijgt een korting van 50 % op de gemeentelijke saneringsbijdrage.
  De maximum korting op jaarbasis bedraagt 50 euro per jaar per bebouwd perceel.
  Meer informatie: FARYS

  Praktische informatie over hoe het best omspringen met hemel- en afvalwater in en rond de woning, hoe tot 50 % drinkwater te besparen, ... staat in  de 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' van de VMM.


  Andere subsidies en premies: www.premiezoeker.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF