Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 •     › Bebossing en herbebossing...
      › Geboortepremie
      › Hemelwaterput en/of infil...
      › Kleine landschapselemente...
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •      (Update: 2013-02-26)
  Vlaamse subsidies voor hoogstamboomgaarden

  Met het oog op het behoud en herstel van landschappen en de genetische diversiteit subsidieert de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden de aanleg en het onderhoud van hoogstamboomgaarden met hoogstammige fruitbomen (= bomen met een takvrije stamhoogte van minstens 1,80 meter) van oude fruitrassen.
  Sinds de omschakeling van de beroepsfruitteelt naar de laagstam hebben hoogstamboomgaarden geen economisch nut meer en dreigen zij overal te verdwijnen door kap en verwaarlozing. Nochtans dragen zij bij tot het behoud van ons genetisch erfgoed, bezorgen ze ons een prachtig landschap en een ideale inkleding van gebouwen, en versterken ze de eigenheid van de streek.

  Hoeveel?
  Vijf jaar lang, jaarlijks 4 euro per nieuw aangeplante boom en 2 euro per bestaande boom.
  De bomen mogen over meerdere boomgaarden verspreid staan, maar per boomgaard moeten minstens 3 hoogstamfruitbomen staan.
  De totale subsidieaanvraag bedraagt minimaal 40 euro per jaar. De subsidieaanvraag moet gaan over minimaal 10 nieuwe en/of 20 bestaande hoogstammige fruitbomen.
  (Een combinatie met de bestaande gemeentelijke tegemoetkoming is mogelijk)

  Wie?
  Iedere natuurlijke persoon en landbouwvennootschappen.

  Hoe?
  Wie wenst gebruik te maken van deze mogelijkheid, neemt contact op met de Boomgaardenstichting die de nodige informatie kan verstrekken.

  Nationale Boomgaardenstichting v.z.w.
  Leopold 111 straat 8 3724 Vliermaal Kortessem,
  Tel. 012 39 11 88 - Fax 012 74 74 38
  info@boomgaardenstichting.be
  www.boomgaardenstichting.be

   

  Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen, o.a. hoogstamboomgaarden.

  Richtlijnen voor het aanplanten en snoeien van fruitbomen

  Meer informatie over andere financieringen in het kader van landschaszorg:  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF